لحظه  بروز رسانی 
`☂`、 هــانیــهـ `☂`、
آروم و عادیآروم و عادی
`☂`、 هــانیــهـ `☂`、

یه آدامسو سه ساعت بود میجویدم یهو دیدم یه صدایی داره

یه آدامسو سه ساعت بود میجویدم یهو دیدم یه صدایی داره از تو دهنم میاد، آدامس رو در آوردم یه نگاه گرد به من گفت:« داداش بَس نیست؟» :|:|:
child_%20baby_wow_%5Bwww.chatha.ir%5D%20

مشاهده همه ی 3 نظر
hoSSein
عاشقعاشق
hoSSein

دختره تو هواپیما با موبایل داشت صحبت میکرد.مهماندار گفت:حرف زدن شما

دختره تو هواپیما با موبایل داشت صحبت میکرد...

مهماندار گفت:حرف زدن شما با تلفن اینجا ممنوعه ...

دختره به دوستش میگه: اینجا حرف زدن ممنوعه، تو حرف بزن من گوش میدم!!!

مهماندار سکته کرد!!!

خلبان غش!!!

یکی از بالها جدا شد ...

مشاهده همه ی 2 نظر
(``·._.•☻ ĦÂÐĪ(0_0)ŦĿØЩЄR☻ •._.·``)
خوشحالخوشحال
(``·._.•☻ ĦÂÐĪ(0_0)ŦĿØЩЄR☻ •._.·``)

همه قبول دارن که : توالت درب و داغون و کپک

همه قبول دارن که :
توالت درب و داغون و کپک زده کثیف ولی قفلدار
بهتر از توالت ۶ستاره لوکس بدون قفله . . !{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
آسمانی (مدیر اتاقک خیالی)
خوشتیپخوشتیپ
آسمانی (مدیر اتاقک خیالی)

ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﺹ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ : ۱ - ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻥ ﺧﻮﻧﻪ

ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﺹ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ :{-40-}۱ - ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ؟ ! ﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻡ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺮﺩﻡ
۲ - ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺧﯿﺴﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ :
ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ! ﻧﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪﺀ ﻭﺍﺗﺮ
ﭘﻠﻮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻡ
۳ - ﺗﻮﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ
ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎﻻ؟ ! ﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺳﻮﺋﯿﺖ
ﺑﯿﺎﺩﭘﺎﯾﯿﻦ
۴ - ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﺩﺍﺭﯼ
ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ! ﺧﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺸﻘﺎﻣﻮ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ
۵ - ﺭﻭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺑﯽ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ :
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ ! ﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻤﯿﺮﻡ
۶ - ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ : ﻧﻤﺎﺯ ﺗﻤﻮﻡ
ﺷﺪ؟ ! ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﯾﻢ ﺍﻭﺕ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ...
ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍ دیگه

مشاهده همه ی 14 نظر
آسمانی (مدیر اتاقک خیالی)
خوشتیپخوشتیپ
آسمانی (مدیر اتاقک خیالی)

bb917d1640e1f0a540747abe8bda0415-425

مشاهده همه ی 9 نظر
آسمانی (مدیر اتاقک خیالی)
خوشتیپخوشتیپ
آسمانی (مدیر اتاقک خیالی)

یک روز معمولی در خوابگاه پسران !

7950fce69f6704fe0b3c736589bd7b04-425

یک روز معمولی در خوابگاه پسران !{-54-}

مشاهده همه ی 6 نظر
mohamad
خوشتیپخوشتیپ
mohamad
me

me

مشاهده همه ی 23 نظر
پرستار (مدیر ارشد گروه پرستاران ایران زمین)
مهربونمهربون
پرستار (مدیر ارشد گروه پرستاران ایران زمین)

18+ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﻙ ﺯﺩﻥ . .

18+
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﻙ ﺯﺩﻥ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
1. صبر میکنى طرف از ساکش دورشه
2. مطمعن میشى ک حواسش پرت شده
3. در زمان مناسب ساکو میقاپى. :|
تو هم ى فکرى واسه ذهنه منحرفت بکن

مشاهده همه ی 4 نظر
gooshpashmki
مهربونمهربون
gooshpashmki

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧـــﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﮔﻔــــﺖ : ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧـــﻪ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ، ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺁﯾﻔﻮﻥ ﮔﻔــــﺖ :
ﺗﻨﻬــــــﺎﯾﯽ ... ؟
! ﮔﻔﺘــــــــﻢ : ﻧﻪ ... ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺻــــــﺮﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺑﻬﺘﺮﻩ
ﺗﺴﻠﯿـــــــﻢ بشی ﺑﺎﺑﺎ !! (((((:
.
.
.
.
.
.
.
. . . ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾــــﮕﻪ ... ﭼﻪ ﺑــــــﺎﺩ ﺧﻨﮑﯽ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ
ﭘـــﺎﺭﮎ <img data-y=(" title=":((" />

مشاهده همه ی 15 نظر