لحظه  بروز رسانی 
mohamad .
mohamad .

ﺯﻥ ﺑﺎاﺱ ﻭﺳﻂ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺶ ، ﯾﻬﻮ ﺑﺰﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻭﺭﺯﺵﺑﮕﻪ

ﺯﻥ ﺑﺎاﺱ ﻭﺳﻂ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺶ ، ﯾﻬﻮ ﺑﺰﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻭﺭﺯﺵﺑﮕﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ !


ﺍﯾﻨﺎ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍند ، با اینا ازدواج کنین

مشاهده همه ی 1 نظر
mohamad .
mohamad .

بچه به داداشش میگه : فکر کنم دیشب بابا و

بچه به داداشش میگه :
فکر کنم دیشب بابا و مامان نون خشک میخوردن .
داداشش میگه : از کجا فهمیدی ؟!!!!
میگه :اخه مامان میگفت تورو خدا یه کم خیسش کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید