افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

دمه اونایی گرم ک واقعا پشتمون بودن

هر کاری ک کردیم بازم خوششون اومد

46575689564498304503.gif

ن پ..رشد کردیم از همه نظر

با همه کم و کاستیا تا دمه خطر0b3b_f472_946454_459838574090649_388538206_n.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

تا بخوای بجنبی پشتیا زیرت میکنن

خیلی راحت سختیا پیرت میکنن

46575689564498304503.gif

چشای منه بازم میشه از غم خیس

قلمو میندازم توانی تو دستم نیسjpjk_qqlg_boy-cigarette-hipster-luis-favim.com-1428692.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉


من ی عقرب دارم ک اسمش زبونه..

اگ نیش نخوردی بدون حسش نبوده

46575689564498304503.gif

اینجا ایرانه ی گربه ی هفت هزار ساله

ک زندست تا وقتی ک نفت خام داره

v4qe_6.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

فکر تو سره ولی نیس راجبه کس خاصی

همه چی دارم ن واسه ی لسکناس نیس

46575689564498304503.gif

آسمون شب شدو ستاره رفت ب جلدش

بغلش میکنیم و با هم میگیم شب بخیر بش

vxkq_3.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉شبا بیدار لالایی تو روز..

رو چشا هاوایی با کاوایی تو پوست

46575689564498304503.gif

امروزم خیلی فرق داره با فردام

زندگیم فیلم شده خودم کارگردان

yuf_7.jpgنظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

خوشیم با چیزی ک اینجا ما داریم

گاهی جک با اینکه مثه چرتکه میره بالا پایین

46575689564498304503.gif

ی مشت خل و چل دورم ان خودم سرو مرو گنده

شاخ شه کسی نیس واستن داشی زور و مرو گنده

1qsv_1.jpg

ی

نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉


رو نِروِ هَمیم مِثه دَندونِ عَــقل..کَـمبودِ وَقت

واسَــت گـذاشتَمو زَدَم بیــرون اَز خــونه شَــب

46575689564498304503.gif

هَمش عَوض میشُدَم مِثه روزای تَقویم

سَرد بودَم بآت مِثه سوزآی بَد خیمd9xs_yjk9_boy-cigarette-girl-hipster-favim.com-671006.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
رفته بودم فضا ولی برگشتم

هنوزم تو این بازی ب من میگن سر لشکر

46575689564498304503.gif

دلیلشم بزارین واسه همه شما دوباره بگم

بازیکن زیاده ولی من شماره یکمpsfy_4.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

عشق ورزيدن به انسان‌هايي كه دوست‌شان نداريم، مي‌تواند سبب دگرگوني هر دو نفر شود./ران كافمن/

مشاهده همه ی 9 نظر