لحظه  بروز رسانی 
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

من ی عقرب دارم ک اسمش زبونه.اگ نیش نخوردی بدون


من ی عقرب دارم ک اسمش زبونه..

اگ نیش نخوردی بدون حسش نبوده

46575689564498304503.gif

اینجا ایرانه ی گربه ی هفت هزار ساله

ک زندست تا وقتی ک نفت خام داره

v4qe_6.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

فکر تو سره ولی نیس راجبه کس خاصیهمه چی دارم ن

فکر تو سره ولی نیس راجبه کس خاصی

همه چی دارم ن واسه ی لسکناس نیس

46575689564498304503.gif

آسمون شب شدو ستاره رفت ب جلدش

بغلش میکنیم و با هم میگیم شب بخیر بش

vxkq_3.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

شبا بیدار لالایی تو روز.رو چشا هاوایی با کاوایی توشبا بیدار لالایی تو روز..

رو چشا هاوایی با کاوایی تو پوست

46575689564498304503.gif

امروزم خیلی فرق داره با فردام

زندگیم فیلم شده خودم کارگردان

yuf_7.jpgنظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

خوشیم با چیزی ک اینجا ما داریمگاهی جک با اینکه مثه

خوشیم با چیزی ک اینجا ما داریم

گاهی جک با اینکه مثه چرتکه میره بالا پایین

46575689564498304503.gif

ی مشت خل و چل دورم ان خودم سرو مرو گنده

شاخ شه کسی نیس واستن داشی زور و مرو گنده

1qsv_1.jpg

ی

نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

رو نِروِ هَمیم مِثه دَندونِ عَــقل.کَـمبودِ وَقتواسَــت گـذاشتَمو زَدَم بیــرون


رو نِروِ هَمیم مِثه دَندونِ عَــقل..کَـمبودِ وَقت

واسَــت گـذاشتَمو زَدَم بیــرون اَز خــونه شَــب

46575689564498304503.gif

هَمش عَوض میشُدَم مِثه روزای تَقویم

سَرد بودَم بآت مِثه سوزآی بَد خیمd9xs_yjk9_boy-cigarette-girl-hipster-favim.com-671006.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

رفته بودم فضا ولی برگشتمهنوزم تو این بازی ب من
رفته بودم فضا ولی برگشتم

هنوزم تو این بازی ب من میگن سر لشکر

46575689564498304503.gif

دلیلشم بزارین واسه همه شما دوباره بگم

بازیکن زیاده ولی من شماره یکمpsfy_4.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉
متعحبمتعحب
︻҉╦҉̵҉̵҉͇҉̿҉̿҉̿҉̿҉ ௱҉Ø҉н҉Λ҉௱҉௱҉Λ҉Ð҉╤҉─҉─҉─҉

عشق ورزيدن به انسان‌هايي كه دوست‌شان نداريم، مي‌تواند سبب دگرگوني هر

عشق ورزيدن به انسان‌هايي كه دوست‌شان نداريم، مي‌تواند سبب دگرگوني هر دو نفر شود./ران كافمن/

مشاهده همه ی 9 نظر