لحظه  بروز رسانی 
mahyar
شادشاد
mahyar

من تاحالا بجز خواهر خودم کسیو آبجی صدا نکردم; اما این

من تاحالا بجز خواهر خودم کسیو آبجی صدا نکردم; اما این پست واجب بود بزارم با چیزایی ک دیدم...

ﺁﻫﺎﯼ ﺁﻗﺎ ﭘﺴـــــــــﺮﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺧﺘـــــﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺪﺳﺘﺶ
ﺑﯿﺎﺭﯼ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﯽ ﺁﺑﺠـــــﯿﻢ ﺷﻮ ...
ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﺁﺑﺠـﯿﺖ
ﻣﯿﺸﻪ
ﺁﺑﺠــﯿﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻭﺍﻗﻌﯿﺶ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺰﻧﻪ
ﺁﺑﺠـــــﯿﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻻﯼ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺑﻪ ﺗــــﻮ ﺑﮕﻪ
ﺁﺑﺠــﯿﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ
ﮔﻠﻮﺷﻪ
ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺭﻭﻣــــﺶ ﮐﻨﯽ
ﺍﮔﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷــﺶ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻪ ﺁﺑﺠــــﯽ ﺧﻮﺩﺕ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺶ ﺑﺎﺷﯽ
ﻧـــــﺰﺍﺭﯼ ﺁﺯﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﻪ
ﺍﯾﻨﺎ ﻧﺼﯿﺤــﺖ ﻧﯿﺲ ﺣﺮﻓﺎﯾﻪ ﺩﻟﻤــﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭼﻦ ﻭﻗﺘــﻪ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻡ
ﻧــــــﺖ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﺯﯾـــﻦ ﭼﯿﺰﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ...
ﺩﺍﺩﺍﺷــﺎﯼ ﮔــــﻠﻢ ﻧﮑﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍﺭﻭ ﻫﯿﭻ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻥ
ﺩﺧﺘـــــﺮﯼ ﮐﻪ
ﺁﺑﺠـــــــــــﯽﺕ ﺷﺪﻩ ﭼﻘﺪ ﺭﻭﺣﺶ ﻟﻄﯿﻔﻪ؟
ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﯿﺪﯼ ﺍﻭﻥ ﭼﻪ
ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟
ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﮔﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﺸﯽ ﻭﺍﺳﺶ ﻋﺰﯾﺰﯼ
ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ
ﻣـــﺮﺩ

مشاهده همه ی 2 نظر
همیشه نیست
سرما زدهسرما زده
همیشه نیست

روایـت سـگ آمـریکایـی و دخـتر ایـرانـی ( با عـرض پـوزش )

روایـت سـگ آمـریکایـی و دخـتر ایـرانـی ( با عـرض پـوزش )

روایـت سـگ آمـریکایـی و دخـتر ایـرانـی ( با عـرض پـوزش )
لعـنت به هـر چـی آمـریکایـیِ و آمـریکایـی پرسـت ؛ ( دیـوث )
غـیرتـت کجـاست پسـر ایـرانـی ...؟؟؟

مشاهده همه ی 12 نظر
مهدي
آروم و عادیآروم و عادی
مهدي

همانقدر که زن را باید فهمید مرد را هم

a9fa5f458b71b92471777edd328883e7-425

همانقدر که زن را باید فهمید
مرد را هم باید درک کرد
همانقدر که زن "بودن" می خواهد
مرد هم اطمینان می خواهد
همانقدر که باید قربان صدقه ی رویِ ماهِ بی آرایشِ زن رفت
باید فدایِ خستگی هایِ مرد هم شد
همانقدر که باید بی حوصلگی هایِ زن را طاقت آورد
کلافگی هایِ مرد را باید فهمید
این "من" را زمین بگذار!
"ما" که شدی
دیگر زن بودن و مرد بودن نیست که نمایان است
این "ما" معنا دارد
اینکه تا کجا زنانگی هایت را به پایِ مردت بریزی
اینکه تا چه حد مردانه بانویِ خانه ات را بپرستی
همانقدر که پشتِ فریادها و بغض هایِ یک زن دلتنگی نمایان است
پشتِ سکوت و بی تفاوتیِ مرد هم بی تابی نمایان
تمامِ کاسه کوزه ها را به پایِ اخمِ مردت نشکن دخترک
مردها گاهی اخمشان هزار معنا دارد غیر از آنچه که در خیالِ تو می گذرد
مردِ قصه؛ مردانه پایِ بهانه هایش به ایست
مردها وقتی تمامِ خود را در یک چهار دیواری
با تو تقسیم می کنند
دنیا را هم که بی آورند بگذارند جلویِ چشمشان
تنها تو را می بینند
تنها تو را می خواهند
همانقدر که زن باید باشد
مرد هم باید باشد
اینجا من نیست؛ تو نیست
همه اش
می شود
مــــــــــــــــــــا

مشاهده همه ی 3 نظر
pouria
شیطونشیطون
pouria

یهویی عاشق این متن شدم…!خدا زمین را آفرید  واختيارش راسپرد به

یهویی عاشق این متن شدم…!

خدا زمین را آفرید 
واختيارش راسپرد به 1+5

.

.
.

.
.
.
.
.

۱ محمد

۲ علی
۳ فاطمه 
۴ حسن 
۵ حسین
+
1عباس

اگه این پست +18. بود 300 نفر کپی میکردن ولی چون در مورد امام حسین ع هست کسی حاضر به کپی کردنش نیست! 
خدایا:هر کی این پست راکپی کرد درد دلش رو رفع کن! 

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یااَباعَبْدِاللَّهِ

مشاهده همه ی 13 نظر
Mohammad
بی‌حالبی‌حال
Mohammad

  دروغ بگو تا باورت کنند آب زیرکاه

 

دروغ بگو تا باورت کنند

آب زیرکاه باش تا بهت اعتماد کنند

بی غیرت باش تا آزادی حس کنند

خیانت هایشان را نادیده بگیر تا آرام باشند

کذب بگو تا عاشقت شوند

هر چه نداری بگو دارم

هر چه داری بگو بهترینش را دارم

اگه ساده ای  . . . اگه راستگویی . . .

اگه باوفایی . . اگه با غیرتی. . . اگه یکرنگی

همیشه تنهایی رفیق .

مشاهده همه ی 3 نظر
Mohammad
بی‌حالبی‌حال
Mohammad

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار


دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛
امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد
کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ
خــر هـــم فـــرض بــشـــی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید