لحظه  بروز رسانی 
mohammad derakhshani
مهربونمهربون
mohammad derakhshani

دیــــشب که نمی دانستم به کدامیـــن دردم بگریـــــم ♥کلـــی خندیــدم♥


دیــــشب که نمی دانستم

به کدامیـــن دردم بگریـــــم♥کلـــی خندیــدم♥


993314_674883729203993_1694241409_n.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
mohammad derakhshani
مهربونمهربون
mohammad derakhshani

تو خیابون با دوستم نشسته بودیم رو کاپوت یه بنزه .بعد

تو خیابون با دوستم نشسته بودیم رو کاپوت یه بنزه

.بعد دختره اومد گفت : آقا ماشینتون خراب میشه ها ، کاپوتش فرو میره !

منم گفتم : نترس خانم یکی دیگه میخریم ؛ جایی میرید برسونمتون ؟

بعد یه نگاه بهمون کرد در بنزو باز کرد گازشو گرفت رفت !


هیچی  دیگه مام سینه خیز اومدیم تا خونه=))))

مشاهده همه ی 11 نظر
mohammad derakhshani
مهربونمهربون
mohammad derakhshani

به سلامتی همه رفقا

996535e07258.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
mohammad derakhshani
مهربونمهربون
mohammad derakhshani

ادم وقتی کسی رو دوست داره حاظر به خاطرش از جون

ادم وقتی کسی رو دوست داره حاظر به خاطرش از جون

ادم وقتی کسی رو دوست داره حاظر به خاطرش از جون خودشم بگذره

مشاهده همه ی 21 نظر