لحظه  بروز رسانی 
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★
خوشحالخوشحال
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★


12.jpg

مشاهده همه ی 27 نظر
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★
خوشحالخوشحال
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★


4xkypm0llh3czvpey9nv.gif

عطر سوسن
مشاهده همه ی 8 نظر
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★
خوشحالخوشحال
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★


HM-20132493914209371021386580378.9128.gi

مشاهده همه ی 10 نظر
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★
خوشحالخوشحال
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★


ff17.gif

AKSGIF_IR_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C

ff17.gif

مشاهده همه ی 6 نظر
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★
خوشحالخوشحال
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★

و چقــــــدر دیر می فهمیمکه زندگــــــیهمین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش


fu5663.jpg

و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم…

ff17.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★
خوشحالخوشحال
★★┣▇ mohammad ▇▇▇▇▇═─★★

آنا یوردوم ، اذربایجان  بیر اوشاغام، آنام ســـن ســــن☆خسته اولسام،


97646575772578688070.jpg
آنا یوردوم ، اذربایجان

 بیر اوشاغام، آنام ســـن ســــن☆خسته اولسام، داوام سن سن
آغاج اولسام،هاوام ســــن سن☆اورک ائــــویم سنســـیز تــــالان

 آنا یوردوم،آذربایجان 

 جئیران اولسام ، سن داغیمسان☆بولبول اولسام،سن باغیمســــان
سونبول اولسام،تورپاغیمـــــسان☆ســــرین سولار،سندن آخـــــان

 آنا یوردوم،آذربایجان

 آغ بـــــــولوتلار، یور قانیندی☆مـــــرد اوغوللار قوربانیـندی
یول گورسدن ، قورآنینـــدی☆دوشمن لری ، درده سالان

آنا یوردوم،آذربایجان

 من آرازام ، ســن خزرسن☆آغیزلاردا، چوخ گـــــزرسـن
هر آفت دن ، بر حذر سـن☆قار-یاغیشلار ، سنه یاغان

آنا یوردوم،آذربایجان

 قول-قانادیم ، هوسیم سن☆یورولمایان ، نفسیم ســـن
من اوره یم ، قفسیم سن☆منه دایاق ، کومــک دوران

آنا یوردوم ،آذربایجان

من قوش اولسام ، سن پریم سن☆زرگـــــر اولسام ، ســـن زریم سن
عاشیق اولسام ، دیل بریم ســـن☆عاشیق لری ، ســــای سیز اولان

 آنا یوردوم ،آذربایجان

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 3 نظر