لحظه  بروز رسانی 
محمد
محمد

http://www.upsara.com/images/5a9s_8.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
محمد
محمد

خیلی منتظر موندم اما نیومدی باشه اما منم دیگه باید بارم

خیلی منتظر موندم اما نیومدی باشه اما منم دیگه باید بارم رو از این دنیا ببندم وبرم دیگه وقتی ندارم.

مشاهده همه ی 4 نظر
محمد
محمد

177819_267805_844.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر