لحظه  بروز رسانی 
محمد -عاشق اشکانيان*پارت ها*.**3پند**...**سکوت شمیم عشق**
شیطونشیطون
محمد -عاشق اشکانيان*پارت ها*.**3پند**...**سکوت شمیم عشق**

یادش بخیر سال ۹۶ و قبل تر

یادش بخیر

سال ۹۶ و قبل تر از آن اینجا مینوشتیم به روحانی رای ندهید به این دلیل و آن دلیل...


و این است اوضاع اندوهناک ما

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد -عاشق اشکانيان*پارت ها*.**3پند**...**سکوت شمیم عشق**
شیطونشیطون
محمد -عاشق اشکانيان*پارت ها*.**3پند**...**سکوت شمیم عشق**

خب بسلامتی اینترنت به حالت قبل برگشت تا فیس نما هم

خب بسلامتی اینترنت به حالت قبل برگشت تا فیس نما هم به حالت قبل برگرده😂😯شما برید من هنوز هستم اینجا...!!


اونایی هم که قبلا میگفتند تلگرام و اینستا نداریم هم رسوا شدند.اینم حداقل فایده قطع شدن نت بود تا دروغگوها رسوا بشن!

مشاهده همه ی 4 نظر
محمد -عاشق اشکانيان*پارت ها*.**3پند**...**سکوت شمیم عشق**
شیطونشیطون
محمد -عاشق اشکانيان*پارت ها*.**3پند**...**سکوت شمیم عشق**

عشق یک‌ مرد را با حرفهایش نه از رفتارش باید

عشق یک‌ مرد را با حرفهایش نه
از رفتارش باید فهمید....
عشق یک زن را هم می توان ،
چه میگویم من؟
زن که عاشق نمی شود
دیوانه می شود...

• علی قاضی نظام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید