لحظه  بروز رسانی 
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می‌دهم

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می‌دهم که کامروا شوی:
اول اين که سعی کن در زندگی بهترين غذای جهان را بخوری.
دوم اين که در بهترين بستر و رختخواب جهان بخوابی
سوم اين که در بهترين کاخها و خانه های جهان زندگی کنی.
پسر لقمان گفت ای پدر ما يک خانواده بسيار فقير هستيم چطور من می‌توانم اين کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد: اگر کمی ديرتر و کمتر غذا بخوری هر غذايی که می‌خوری طعم بهترين غذای جهان را می‌دهد.
اگر بيشتر کار کنی و کمی ديرتر بخوابی در هر جا که خوابيده‌ای احساس می‌کنی بهترين خوابگاه جهان است.
و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می‌گيری و آن وقت بهترين خانه های جهان مال توست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت دیدیم کزین

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت

شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

شادی روح گذشتگان فاتحه و صلوات🙏🌺

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

حدسم اینه همونطور که دخترای چاق و سیبیلو زمان قاجار سوژه

حدسم اینه همونطور که دخترای چاق و سیبیلو زمان قاجار سوژه خنده ما هستن، دخترای داف و پلنگ امروز هم در آینده به این سرنوشت دچار خواهند شد...

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

🔻دو توصیه مهم برای زوج‌ها💑 ١- هیچوقت به

🔻دو توصیه مهم برای زوج‌ها💑

١- هیچوقت به انتخاب‌های همسرتان نخندید؛ شما یکی از آنها هستید!😁

٢- هیچوقت به انتخاب‌های خودتان افتخار نکنید؛ همسرتان یکی از آنهاست!😄🔺جمله سنگین بود! پنج دقیقه تنفس اعلام می‌کنم😂

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 8 نظر
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

نمیدانم آن یک نفر که همه ی ما نداریمش

نمیدانم آن یک نفر
که همه ی ما نداریمش
خودش چه کسی را
ندارد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

💋❤💋❤💋❤💋❤💋 بعضے آدمها خیلی خوبند خیلے بیشتر از معمول

💋💋💋💋💋
بعضے آدمها خیلی خوبند
خیلے بیشتر از معمول این روزگار
آنقدر ڪہ بہ خودت، بہ این روزها،
بہ این شهر، بہ این مردم
مدام و مکرر شک می ڪنے
آنقدر خالص و عجیب اند ڪہ
یڪ چیزے توے قلبت جابجا مے شود
انگار یڪ چیزے ڪہ گم شده است
و گاهے گدارے یکی بیدارش می کند
بعضے آدمها خیلے خوبند،
آنقدر ڪہ دلت مے خواهد بنشینے
و همہ غصہ ها و خنده هایت را ،
همہ آرامش و زندگی ات را فدایشان ڪنے
دلت می خواهد بنشینے و نگاهشان ڪنے
تا دلت خنڪ شود بعضے آدمها آنقدر خوبند
که همہ بدے ها را از یادت میبرند...
💋💋💋💋💋

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

حواستان به آدمهاى آرامِ زندگيتان باشد ! آدمهايى كه از

حواستان به آدمهاى آرامِ زندگيتان باشد !
آدمهايى كه از صبح تا شب
هزار بار خودخورى ميكنند كه
مبادا با يك حال و احوال پرسىِ ساده،
مزاحمِ كارتان شوند!
آدمهايى كه وقتى تنهاترين هستيد،
فرقِ بينِ "ترك كردن" و "درك كردن" را تشخيص ميدهند
آدمهايى كه "دمِ دستى" نيستند،
كه يك روز با شما،
يك روز با دوستِ شما،
و يك روز با دهها نفر مثلِ شما باشند!
آدم هايى كه شما را براى پرُ كردن جاى ِخالى
نمى خواهند
بيشترين انتظارشان ،چند دقيقه وقت ِخاليست
كه برايشان كنار بگذارى،
تا كنارت بنشينند و
ياد آورى كنند يك نفر هست
كه به بودنت نياز دارد...
قدر آدم هاى آرامِ زندگيتان را بدانيد
قبل از آنكه ناگهانى رفتنشان،
شما را به آشوبى هميشگى بكشاند!

مشاهده همه ی 2 نظر