لحظه  بروز رسانی 
♚MOHAMMAD ALI♚
آروم و عادیآروم و عادی
♚MOHAMMAD ALI♚

سلام.دوستان میشه منو ب جمع شاخ ها راه بدید؟؟؟ قول مییدم

سلام.دوستان میشه منو ب جمع شاخ ها راه بدید؟؟؟

قول مییدم ی گوشه بشینم فقط بگم:

هــــه

مشاهده همه ی 9 نظر
♚MOHAMMAD ALI♚
آروم و عادیآروم و عادی
♚MOHAMMAD ALI♚

+18  بچه به مادرش میگه مامان خاله سارا امد پیش بابا،

+18


 بچه به مادرش میگه مامان خاله سارا امد پیش بابا، لباساشم درآورد!
مادره میگه بقیه‌ش رو سر سفره بگو كه بابا هم باشه!
شب سرسفره میگه مامان تو كه نبودی خاله سارا و بابا لباساشون رو در آوردن؛ مامانه میگه خب چیکار كردن؟! میگه همون كاری كه تو با عموعلی میکردی...

مشاهده همه ی 6 نظر
♚MOHAMMAD ALI♚
آروم و عادیآروم و عادی
♚MOHAMMAD ALI♚

ﭘﺪﺭ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﭘﺪﺭ ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ...!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﭽه گفت: ﻭﺍﻻ ﻳﻪ دکمه کولر دستته ﻫﻤﻪ جا رو جهنم کردی :|

مشاهده همه ی 4 نظر
♚MOHAMMAD ALI♚
آروم و عادیآروم و عادی
♚MOHAMMAD ALI♚

ﺍﮔﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ.ﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ :"

ﺍﮔﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
" ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺭﺑﯽ "
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♚MOHAMMAD ALI♚
آروم و عادیآروم و عادی
♚MOHAMMAD ALI♚

آقا من بعد از دیدن عکس دخترای زمان قاجار  تازه فهمیدم

آقا من بعد از دیدن عکس دخترای زمان قاجار
 تازه فهمیدم چرا حافظ و سعدی
 میرفتن عاشق خدا میشدن

مشاهده همه ی 2 نظر
♚MOHAMMAD ALI♚
آروم و عادیآروم و عادی
♚MOHAMMAD ALI♚

مکالمه بین دو نفر در باغ وحش:"خارج"اولی: چه میمون نازیدومی: آره

مکالمه بین دو نفر در باغ وحش:
"خارج"
اولی: چه میمون نازی
دومی: آره خیلی بانمکه

"ایران"
اولی: اصغر بابات اون بالا چیکارمیکنه؟
دومی: جای بابای تو شیفت واستاده :|

مشاهده همه ی 3 نظر