لحظه  بروز رسانی 
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد

‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد.یه بار بابام اومد مدرسه به ناظم گفت یه چوب داخلش بکن که شیلنگه خراب نشه !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد

‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد.یه بار بابام اومد مدرسه به ناظم گفت یه چوب داخلش بکن که شیلنگه خراب نشه !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد

‏زمان ما ناظم مدرسه یه شیلنگ داشت با اون کتکمون میزد.یه بار بابام اومد مدرسه به ناظم گفت یه چوب داخلش بکن که شیلنگه خراب نشه !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

دیروز داشتم با دوستم ریاضی کار میکردم خیلی رو مخ بود

دیروز داشتم با دوستم ریاضی کار میکردم خیلی رو مخ بود گفتم میدونستی خیلی خری اونم عصبی شد گفت پ ن پ فک کردی فقط خودت خری هیچی دیگه الان چن وقته دنبال افقم گم شده://

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

دختره نوشته ۵۰۰ تاخاستگار دارم. من هر چی

دختره نوشته ۵۰۰ تاخاستگار دارم...

من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خاستگار خیلی زیاده...
فکر کنم باباش اینو گذاشته تو دیوار ????????????

مشاهده همه ی 2 نظر
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

دختره نوشته ۵۰۰ تاخاستگار دارم. من هر چی

دختره نوشته ۵۰۰ تاخاستگار دارم...

من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خاستگار خیلی زیاده...
فکر کنم باباش اینو گذاشته تو دیوار ????????????

مشاهده همه ی 1 نظر
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

دختره نوشته ۵۰۰ تاخاستگار دارم. من هر چی

دختره نوشته ۵۰۰ تاخاستگار دارم...

من هر چی فکر میکنم میبینم ۵۰۰ تا خاستگار خیلی زیاده...
فکر کنم باباش اینو گذاشته تو دیوار ????????????

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

رفتم سر خاک مادر بزرگم با یه تیکه سنگ کوچیک میزنم

رفتم سر خاک مادر بزرگم با یه تیکه سنگ کوچیک میزنم به قبرش
خانومه اومده میگه داری فاتحه میفرستی
میگم پ ن پ کلید نیاوردم موندم پشت در

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

‏یک ساعت بعد اینکه خاکمون میکنن، مردم سر ناهار ختم

‏یک ساعت بعد اینکه خاکمون میکنن،
مردم سر ناهار ختم به فکر اینن که نوشابه شون زرد باشه یا سیاه...
پس بخاطر حرف چنین مردمی زندگی نکن!!!
واسه دل خودت زندگی کن !!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
oliver
خوشحالخوشحال
oliver

به دوست دخترم میگم اگه من بمیرم با کس دیگه ای

به دوست دخترم میگم اگه من بمیرم با کس دیگه ای ازدواج میکنی؟؟

گفت اگه تو نمیری هم با کس دیگه ای ازدواج میکنم :/

مشاهده همه ی 1 نظر