لحظه  بروز رسانی 
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﻧﻤﮏ ﺍﺯ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ: ﻧﻤﮏ ﺍﺯ ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺗﺎ ۱۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺁﯾﺎﯾﻤﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻟﮑﻪ‌ﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺳﺮﺥ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ: ﻋﻘﺮﺏ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺷﻌﻪ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﺮﮔﺪﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪﻭﻧﺪ!

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺷﺘﺮﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ؟

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ۶۸ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ, ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺯﻫﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ۴۶۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮐﺎﻫﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﯾﺰﺵ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ

ﺁﯾﺎﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯼ ﺍﻓﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﺣﺮﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮐﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﯿﺲ ﺑﻮﺩﻥ, ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺖ!

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ‏ﺩﺍﻧﯿﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺯﻥ ﮐﺎﺫﺏ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
...
آروم و عادیآروم و عادی
...

(درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم)ظهور اسلام

(درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم)ظهور اسلام در پرتو مجاهدت‌های نبی اعظم(ص) نقطه عطف تاریخ بشری است، که دستاوردهای بی‌شمار، پیشرفت همه جانبه تمدن کنونی را فرا روی بشریت قرار داده است. کمترین دستاورد این شجره پاک آسمانی گسترش خواندن، نوشتن و عالم‌گیر شدن علوم در جهان اسلام و انتقال این علوم ابتدا به اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلستان و… سایر ملل و دول اروپا و سپس همه جهانیان شد، به طوری که بدون این نقطه عطف آسمانی هرگز تمدن‌هایی چون روم، مصر و ایران باستان راهی به تمدن کنونی نداشتند. دلایل تاریخی این حقیقت غیر قابل انکار بی‌شمار است: یکی از این دلایل اقرار مکرر دانشمندان اسلامی و خصوصاً غیر اسلامی و اروپایی به این حقیقت عظیم است که نمونه کوچکی از آن را می‌گوییم.دانشمندان به نام این جوامع بر خلاف تلاش‌های مذبوحانه و توهین آمیز نه تنها پیامبر اسلام را از بزرگان طراز اول تمدن دینی می‌دانند، بلکه با صراحت تمام بر جهانی شدن دین اسلام ـ به علت مزایای بی شمار آن ـ اقرار نموده‌اند. و شاید توجه به این واقعیت‌ها توهین کنندگان را به درد آورده و آن‌ها را به ورطه بی فرهنگی و توهین کشانده است.کارل مارکس، فیلسوف، سیاستمدار و انقلابی آلمانی الاصل در قرن ۱۹ با درک عمیق از شخصیت پیامبر عظیم الشأن اسلام چنین اظهار می‌دارد: محمد مردی بود که… از میان مردمی بت پرست با اراده آهنین برخاست و آنان را به یگانه پرستی دعوت کرد و در دل‌های ایشان جاودانی روح و روان را بکاشت، بنابراین او را نه تنها باید در ردیف مردان بزرگ و برجسته تاریخ شمرد، بلکه سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و از دل و جان بگوییم که او پیامبر خدا بوده است وقتی محمد(ص) دعوت خود را در مکه آغاز کرد، قبایل عرب در تضاد و از هم گسستگی دائمی به سر می بردند. هر قبیله ای قوانین داخلی خود را برپاداشته و در جنگ دائمی با سایر قبایل به سر می برد. اتحاد معنای خود را از دست داده و زندگی در لوای یک قانون همسان که بتواند جایگاه آن ها را در تمدن جهان مشخص سازد، غیرممکن به نظر می رسید. حجازگویی محکوم به بربریت و خشونت بود و هیچ نشان و رنگی از تمدن در آن یافت نمی شد. ۲۳ سال بعد، وقتی محمد(ص) در ۸ ژوئن ۶۳۲ از دنیا رفت، توانسته بود کلیه قبایل عرب را به دور یک پرچم گرد آورد. این واقعه ای گران به حساب می آمد. با آن که بسیاری از اعراب بدوی(صحراگرد) هنوز در دنیای بت پرستی خود در خفا به سر می بردند. محمد(ص) نیز این را به خوبی می دانست، اتحاد آنان عملی و غیرقابل گسستن شده بود. محمد(ص) نیز این را به خوبی می دانست، اتحاد آنان عملی و غیرقابل گسستن شده بود. محمد(ص) دارای ذوق و استعداد سیاسی خیلی بالایی بود. او شرایط داخلی زندگی آن ها را به کلی عوض کرد و ضمن رهایی از خشونت های بی حاصل و پراکندگی قبیله ای، هویت جدیدی برای قوم عرب ایجاد نمود. آن ها فرهنگ اصیل خود را بازیافته و تحت رهنمودهای محمد(ص) به آنچنان باوری رسیدند که در ظرف مدت صدسال، امپراطوری عرب از جبل الطارق تا هیمالیا وسعت یافت.من می خواستم شخصیت محمد(ص) را به صورت واقعی تا آن جا که قدرت دارم، مجسم کنم… او با کمال اعتقاد به خود نشو و نمو کرد. بزرگ و کوچک در کارهای خود جهت مشورت به او مراجعه می کردند. او زندگی خود را با زحمت از دست مزد خود می گذراند. او ثروتی نداشت و به دست مزد خود اکتفا می کرد. سرمایه او در جوانی راست گویی، امانت داری، پاک دامنی و اخلاص بود. همین صفات کمال، بهترین و پر ارزشترین ثروت هاست. آری، چنین بود اوصاف شایسته محمد(ص) در میان اجتماعی که نه اخلاق داشت و نه کمال را درک می کرد.درستی و صداقت محمد(ص) بود که مردم اطرافش را تحت تاثیر قرار می داد. تازه مسلمان، مسحور افسون شمشیر محمد(ص) نشده بودند. بلکه کلام تاثیرگذار، قاطع، ناب و بدیع محمد(ص) که مستقیماً از قلب هستی یعنی همان آفریننده جهان برخاسته بود، آنان را شیفته و مسحور کرده بود. جست و جو برای یافتن حقیقت غایی- و نه جاه طلبی- محمد(ص) را به طرح این پرسش ها برانگیخته بود: حیات چیست؟ مرگ چیست؟ من به چه باید باور داشته باشم؟ وظیفه من در این دنیا چیست؟ بگذار او را هر چه می خواهند بنامند. هیچ امپراطوری با تاج و دیهیم خویش چنین مورد اطاعت واقع نشده است که آن مرد در عبای ساده دست دوخت خود. او که طی ۲۳ سال متحمل سخت ترین مصایب و آزمایش های زندگی شد و مشقات فراوان بر او گذشت. من شخصاً تمام خصوصیات یک قهرمان راستین را در او مجسم می بینم. همین و بس. این حکم قرآن بود، همان رحمت الهی و پاداش اخروی که محمد(ص) به پرهیزکاران نوید داد.مرگ او و پیروزی او بعد از مرگ، همه گواه بر عدم هوی خواهی اوست. ایمانی راسخ به او قدرت داد تا یک عقیده دینی را اصلاح کند. این عقیده دینی دو اقرار دارد: یگانگی خدا و غیر مادی بودن او.

مشاهده همه ی 760 نظر
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

خدایا شکرت به خاطر این همه نعمت  ♡❤ ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ

30477704583811031753.jpg
خدایا شکرت به خاطر این همه نعمت 
♡❤
ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺑﺖ نعمتهایی ﮐﻪﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ تشکر ﮐﻨﺪ،
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ:

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺻﺪﺍﯼِ ﺧُﺮﺧُﺮِ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ، 
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳت!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦِ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺷﺎﻛﯽ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻪ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻡ ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯿﻜﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﻢ ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ, 
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰﻛﻨﻢ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﻭﺭ ﺟﺎﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﺮﺩﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻫﻢ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻥ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼِ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﺍﺗﻮ ﻛﺮﺩﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﻡ!

• ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﮓِ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ,
ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
////فرشته///
مریضمریض
////فرشته///

یک روز یه ترکه باعث میشه فوتبال ایران و

10408809_622375254540425_141324307925904
_ یک روز یه ترکه باعث میشه فوتبال ایران و آسیا رو با اسم ایشون بشناسن "علی دایی"

_ یک روز یه ترکه نابغه والیبال جهان میشه "سعید معروف"

_ یک روز یه تركه بوئینگ ٧٢٧ را بدون چرخ دماغه بسلامت فرود آورد "كاپیتان شهبازى"

_ یک روز یه ترکه میره جبهه بعد از یه مدت فرمانده میشه وقتى بهش میگن داداشت شهید شده سمت عراقیها مونده اجازه بدید بریم بیاریمش میگه كدوم داداشم اینجا همه داداش هاى من هستند اون تركه بعداً خودش هم به خیل داداش هاى شهیدش ملحق شد "باکری"

_ یک روز یه تركه اولین عمل جراحی قلب و كلیه رو تو ایران انجام داد و جایزه بهترین پزشک رو دریافت میكنه "پروفسور جواد هیئت"

_ یک روز یه تركه اولین دانشگاه هفت زبانه دنیا رو راه انداخت "ربیع رشیدى"

_ یک روز یک تركه لباس هاشو تو سرماى آذربایجان و خطر برخورد قطار آتش میزنه تا قطارى با مسافرهاش سالم بمونن "دهقان فداكار"

_ یک روز یه تركه اولین بار مدرسه ایى براى لال ها و كرها بنیانگذارى كرد "باغچه بان"

_ یک روز یک تركه بابک بود، شهریار بود، ستارخان بود، باقرخان بود و براى همیشه مرد بودند

تقدیم به هموطنان غیور ایران ..

مشاهده همه ی 5 نظر
Mohammad Ghasemi
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad Ghasemi

یه پدر و دختر  با  یه پدر و دختر دیگه ضربدری

یه پدر و دختر  با  یه پدر و دختر دیگه ضربدری  وصلت میکنن! 
یعنی هر کدوم از دخترا با پدر اون یکی ازدواج میکنه، 
هر زوج صاحب یه پسر میشن، 
بگین پسرها باهم چه نسبتی دارن؟! 

مشاهده همه ی 3 نظر