افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

ما همه یک روز
به یکـ شخصِ خاص
مبتلا شدیم ، ولی ...
" انجمنِ حمایت از بیمارانِ خاص "
از ما حمایت نکرد !


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

زنگ باران به صدا می آید!
آدم اینجا تنهاست...

و در این تنهایی
سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است!

به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من...


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

ای که از کوچه ی معشوقه ی ما می گذرى!
تو بخوان فاتحه ای... قلب من آنجاست هنوز

نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

روزى كه مجبور بشيم زمين رو تخليه كنيم؛
من روى سيّاره مسكونى جديد
عطرفروشى مى زنم و از دلتنگى آدما كاسبى مى كنم...
عطرِ خاكـ بارون خورده مى فروشم!
عطر چمنِ كوتاه شده!
عطر زعفران و برنج!
عطر بازار خشكبار و ادويه!
عطر زير گردن يار!
بوى اقاقيا توى كوچه ها، تو فصل بهار...


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

على باشد فراز حق پرستى
على باشد فراى عشق و مستى

اگر خاتم بوَد ختم رسولان
على باشد به واقع ختم هستى


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

بيچاره!
هنوز بهار است... امّا
نه باران دارد
نه شكوفه...
مثل من كه هنوز عاشقم... امّا
نه تو را دارم
نه نشانت را...


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

تير و تارا ، اشكبارا ، چشمه سارا، چشمِ من
غم گُسارا ، عاشقا ، قديّسه وارا ، چشمِ تو

هيچ كس مانندِ من مردِ چنين جنگى نبود
لا فَتىٰ الّا خودم ، لا سَيفْ الّا چشمِ تو


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

گر "عليخانى" بداند حالِ من را بعدِ تو
سوژه ى "ماه عسل" در كلّ ِ سى شب مى شوم!


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

ظاهراً دختر همسایه حلیم آورده بود
باطناً یک کاسه شیطان رجیم آورده بود

نذر دارد یا نظر، الله اعلم هرچه هست
بار کج را از صراط مستقیم آورده بود!


نظرات برای این پست غیر فعال است
بــیــ ـدار
خواب آلودخواب آلود
بــیــ ـدار

بیچاره دلِ من کہ پس از دیدنِ رویت
عـاشق شـُده و جـُرأتِ اقـرار نـدارد...

نظرات برای این پست غیر فعال است