لحظه  بروز رسانی 
hossin
مهربونمهربون
hossin

هزاران زن در اعتراض به ظلم به زنان و بی عدالتی

هزاران زن در اعتراض به ظلم به زنان و بی عدالتی اجتماعی که باعث پیروزی ترامپ در انتخابات شد تحصن کردن ....

در این تحصن گسترده زنان تصمیم گرفتن یک روز به سر کار نروند تا معلوم بشه با حضورشون چه کار های مهمی برای جامعه و اقتصاد کشور انجام دهند

این تحصن در بیش از سی کشور در روز جهانی زن در هشت مارس انجام شد .

اینهم جامعه غربی که بعضی از ادمها خواب و خیالشون انجاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossin
مهربونمهربون
hossin

پیامبر اکرم(ص): دوستی علی بن ابیطالب (ع) گناهان

پیامبر اکرم(ص):

دوستی علی بن ابیطالب (ع) گناهان را از بین می برد .

همانگونه که آتش هیزم را از بین می برد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossin
مهربونمهربون
hossin

از فلسفه حجاب اینگونه به دختران بگویید: چون دختر موجود

از فلسفه حجاب اینگونه به دختران بگویید: چون دختر موجود

از فلسفه حجاب اینگونه به دختران بگویید:
چون دختر موجود ارزشمندی است باید پوشش داشته باشد.
همانگونه که گوهر و اشیاء قیمتی در گاو صندوق نگهداری می شود.
خداوند قلب را در قفس و مغز را در کاسه سر قرار داده است.
دختر موجودی لطیف است به دین جهت باید همچون گل در گل خانه ای از ان مراقبت شود .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossin
مهربونمهربون
hossin

عید قربان آمدومن هم شدم قربانیت گرچه من

عید قربان آمدومن هم شدم قربانیت گرچه من

عید قربان آمدومن هم شدم قربانیت

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید