لحظه  بروز رسانی 
mohana
mohana

هیچگاه دل کسی را نشکن زیرا دل شکسته

هیچگاه دل کسی را نشکن

زیرا دل شکسته را نیازی به نفرین نیست

هر بدی را خود انسان می تواند جبران کند

اما جبرانِ دلِ شکسته را خدا می کند ..

پس مراقب باش مبادا کسی را آزار دهی !

شاید دلی را که می شکنی

صدای شکستنش را نه تو بشنوی و نه موجودات زمینی .

اما آنکه باید پاسخ دهد می شنود

وى را نتوان يافت

به تسبيح و نماز

تا بتكده از بتان، تو خالى نكنى ...

خود را ارزان نفروشیم !

در فروشگاهِ بزرگِ هستی روی قلـبِ انسان نوشته اند:

. قیمت = خدا

مشاهده همه ی 31 نظر
mohana
mohana

چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم

چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
***
خیالت گرچه عمری یار من بود
امیدت گرچه در پندار من بود
بیا امشب شرابی دیگرم ده
زمینای حقیقت ساغرم ده
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
***
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
نگفتی ماه تاب امشب چه زیباست
ندیدی جانم از غم ناشکیباست
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم
***
دل دیوانه را دیوانه تر کن
مرا از هر دو عالم بی خبر کن
***
بیا امشب شرابی دیگرم ده
زمینای حقیقت ساغرم ده
چرا رفتی چرا من بیقرارم
به سر سودای آغوش تو دارم

مشاهده همه ی 26 نظر
ایمان
آروم و عادیآروم و عادی
ایمان

کاش صدای بعضی ها رو میشد بوسید. مخصوصا وقتی که


کاش صدای بعضی ها رو میشد بوسید....

مخصوصا وقتی که.....

اسمت رو صدا میزنند......


f5581181e58586db5ae6d1d3771c2b30_500.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
mohana
mohana
            

            

مشاهده همه ی 21 نظر
♥♥♥♥♥♥ زیــــــبــا ♥♥♥♥♥♥
شیطونشیطون
♥♥♥♥♥♥ زیــــــبــا ♥♥♥♥♥♥

کنید صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی

صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


صندل جدید , مدل صندل, صندل دخترانه, صندل تابستانی


مشاهده همه ی 32 نظر