لحظه  بروز رسانی 
mohanna
mohanna

مرتضی سرمدی. تکیه گاه میخواستی بشی تکیه گاهم

 لینک

مرتضی سرمدی........ تکیه گاه
{-35-}{-35-}{-35-}
میخواستی بشی تکیه گاهم ی عمر میخواستی منو رو سفیدم کنی

فقط اومدی که توو این زندگی منو از همه ناامیدم کنی

نتونستی از غربتم کم کنی نتونستی حالم رو بهتر کنی

فقط اومدی که توو این رابطه عذاب منو صد برابر کنی.......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید