لحظه  بروز رسانی 
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

سلام حالتون چطوره

مشاهده همه ی 2 نظر
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 5 نظر
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

بااین توصیفاتی که من ازبهشت شنیدم: . . . .

بااین توصیفاتی که من ازبهشت شنیدم:

.
.
.
.
.
.
.شراب -باغ-حوری-دورهمی.....

من خودمم بخوام بیام خانوادم نمیزارن.{-15-}{-15-}{-39-}

مشاهده همه ی 5 نظر
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

دو تا سوال 1=ایشون دخترن یا پسر؟ 2=ایشون چگونه

دو تا سوال
1=ایشون دخترن یا پسر؟

2=ایشون چگونه نفس میکشند عایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 3 نظر
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

ﺍﻗﺎﭘﺴﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻲ " ﺩﺧـﺘﺮﺧــﻮﺏ " ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻴﺸﻪ :


ﺍﻗﺎﭘﺴﺮﻱ ﮐﻪ ﻣﻴﮕﻲ " ﺩﺧـﺘﺮﺧــﻮﺏ " ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻴﺸﻪ :

ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺏ ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ ﻧﻤﻴﭙﻠﮑﻪ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺎﺕ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻱ ﺳﻤﺘﺶ

ﮐﻔﺸﻪ 15 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﻧﺘﻮﻱ ﺟﻠﻒ ﻧﻤﻴﭙﻮﺷﻪ

ﻭ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻧﻤﻴﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻲ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻱ ﺍﺻﻠﻴﺶ ﺭﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻱ ...

ﭼﺸﻤﮏ ﻭ ﻋﺸﻮﻩ ﻭﺻﺪﺍﻱ ﻧﺎﺯﮎ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻﺕ ﻟﺤﻨﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻬﺶ

ﺣﺘﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻱ .

ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﭙﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ

ﺗﻮ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭼﺸﻤﺖ ﺭﻭ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

مــــَـــرבے ؟؟ هــرچـقــבر مـــَـــغـــــــــرور . !

مــــَـــرבے ؟؟

هــرچـقــבر مـــَـــغـــــــــرور ... !


هــرچـقــבر صـــــــــــآدق ... !


هــرچـقــבر ωــــــــــآده ... !


هــرچـقــבر جـــَــذاب ... !هرچقــבر مـَـڪــآر ... !

בرωـــــــــت . . .


امــآ گـآهـے


بــراے فــتـح یـڪـــ وجــب از جـغــرافـیــآےِ زטּ


بــآیــב بــﮧ زانـــو بــیـفــتــے ... !!برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پاریس کوچولوmohsen
خوشتیپخوشتیپ
پاریس کوچولوmohsen

لعنـــــــــــــــــــــــــــت به آهنگایـــــــــــــی که تورو یادم میـــــــــــــــــند

لعنـــــــــــــــــــــــــــت به آهنگایـــــــــــــی که تورو یادم میـــــــــــــــــندازه

مخصوووووووووصا این آهنگ....سلاااااااام الااااااااغ عزیزززززززز حالت چطوووووووووره

مشاهده همه ی 1 نظر