لحظه  بروز رسانی 
mohsen
mohsen

منم فرزند کـوروش خون ایرانی به رگ دارم

منم فرزند کـوروش
خون ایرانی به رگ دارم

من ازپستی من از زاری من ازخواری گریزانم✌️

۷آبان روزجهانی کوروش برعاشقان و فرزندانش مبارک باد🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

آماده شدن مردم تاجیکستان برای هفتم آبان،روز کوروش بزرگ

آماده شدن مردم تاجیکستان برای هفتم آبان،روز کوروش بزرگ

آماده شدن مردم تاجیکستان برای
هفتم آبان،روز کوروش بزرگ ...

+ اینجا هم دارن آماده میشن، عده ای برای جلوگیری از بزرگداشتش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

یادمان باشد که خدا همیشه هست و همه جا حضور

یادمان باشد
که خدا همیشه هست و همه جا حضور دارد.
که دو نفر می توانند به یک نقطه نگاه کنند اما متفاوت ببینند.
که درست نیست خودتان را با کسی مقایسه کنید.
که کسی را نمی توانید وادار کنید عاشقتان باشد.
که انسانهایی هستند که ما را دوست دارند اما نمی دانند چطور عشقشان را ابراز کنند.
که چند ثانیه طول میکشد تا زخمی در قلب آنها که دوستشان داریم ایجاد کنیم،ولی سالها طول میکشد تا آن زخم را التیام دهیم.
که ثروتمند کسی نیست که بیشترین ها را دارد،بلکه گاهی کسی است که به کمترین ها قانع است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

ربطی نداره متأهلی یا مجرد،"مکث "را تمرین کن. گاهی زندگی

ربطی نداره متأهلی یا مجرد،"مکث "را تمرین کن.
گاهی زندگی سخته وگاهی ما سخت ترش میکنیم!
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش میکنیم!
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامونیم!

گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش میکنیم!
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم!
گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم!
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم!
گاهی...
گاهی...
گاهی...

تمام عمر اشتباه میکنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم!
کاش بیشتر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی‌های زندگیمون باشیم.
کاش یادمون نره که فقط:
یکبار زنده‌ایم و زندگی میکنیم،
فقط فقط یکبار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

با شخصيت بودن يعنی كلی حرف براي گفتن داشته باشي

با شخصيت بودن يعنی كلی حرف
براي گفتن داشته باشي

اما انتخاب كنی
كه جلوی آدم نادان ساكت بمونی...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

ای کاش همه به یک زبان حرف می زدیم با

ای کاش همه به یک زبان حرف می زدیم با

ای کاش همه به یک زبان حرف می زدیم
با لهجه ی عشق

شاید دیگر
واژه ها را
با گلوله ترجمه نمی کردیم
سینابهمنش ,

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید