لحظه  بروز رسانی 
mohsen
mohsen

ای صبا با دم من کن نفسی همراهی

ای صبا با دم من کن نفسی همراهی

به سوی شاه بر از من سخنی گر خواهی

سیف_فرغانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

پاییز را دوست دارم ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ

پاییز را دوست دارم
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ هاست
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻪ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ‌ﺍﻡ میکردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

محبوب دلوراحت جانی چه توان کرد سلطان همه خلق جهانی

محبوب دلوراحت جانی چه توان کرد
سلطان همه خلق جهانی چه توان کرد

تو پادشه مائی و ما بنده ي فرمان
گر زانکه بخوانی وبرانی چه توان کرد
شاه نعمت ا... ولی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

ابوسعيد ابوالخير شبي در عالم رويا نفس خود را ديد، بينهايت

ابوسعيد ابوالخير شبي در عالم رويا نفس خود را ديد، بينهايت فربه! به نفس گفت: اي نفس! من تو را اين همه رياضت دادم و سختي چشاندم، پس چگونه تو همچنان چاق و فربه مانده‌اي!؟
نفس گفت: آري تو بسيار بر من سخت گرفتي اما آنچه را كه ديگران از تو تمجيد مي‌كردند و تعريف، بر خود حمل نمودي و حق دانستي اين فربگي حاصل همان تكبر و خودشيفتگي و باور تمجيد ديگران است.
گويند ابوسعيد ديگر هيچگاه در آنجا كه از وي تعريف و تمجيد كنند، حاضر نشد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

درخت و برگ برآید ز خاک این گوید که خواجه

درخت و برگ برآید ز خاک این گوید
که خواجه هر چه بکاری تو را همان روید

تو را اگر نفسی ماند جز که عشق مکار
که «چیست قیمت مردم هر آنچ می‌جوید»

مولانا

مشاهده همه ی 1 نظر
mohsen
mohsen

ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما درهم شده

ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما
درهم شده خلقی ز پریشانی ما

بت در بغل و به سجده پیشانی ما
كافر زده خنده بـر مسلمانی ما

شیخ بهائی

مشاهده همه ی 2 نظر
mohsen
mohsen

چه زیبا گفت سهراب سپهری: ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ

چه زیبا گفت سهراب سپهری:

ﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ
ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ
ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ

ﻳﻜﻲ ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩی
ﻳﻜﻲ ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩﻱ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩی
یکی ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ

ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ
ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ
ﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺳﻖ
ﭼﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺑﺪ

ﭼﻪ ﺯﺷﺘﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦ
ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻲ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﭼﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺭﻭﺩ پایین
ﭼﻪ ﺍﺳﻔﻠﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﻠﻴﺎ

ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮﻱ ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﺩ !...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mohsen
mohsen

بایزید بسطامی را گفتند اگر در روز رستاخیز خداوند بگوید

بایزید بسطامی را گفتند
اگر در روز رستاخیز خداوند بگوید
چه آورده ای چه خواهی گفت ؟
بایزید گفت :
وقتی فقیری بر كریمی وارد میشود،
به او نمیگویند چه آورده ای
بلكه میگویند چه میخواهی!

مشاهده همه ی 1 نظر