لحظه  بروز رسانی 
mohsen
خنگخنگ
mohsen

@hani741 And I know, I know, I know, I

I know

@hani741
And I know, I know, I know, I know
There is something missing🌫

نظرات برای این پست غیر فعال است
mohsen
خنگخنگ
mohsen

@porofsor 💽 Album: What You See 🗓 Released:

@porofsor 💽 Album: What You See 🗓 Released:
What You See

@porofsor
💽 Album: What You See
🗓 Released: 2017
🎼 Genre:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
How could I ever know you?
When you are miles and miles away
How could I forgive myself?
How blind and scared I was

نظرات برای این پست غیر فعال است
mohsen
خنگخنگ
mohsen
By the Sea

@Aisuun

نظرات برای این پست غیر فعال است
.
قاطیقاطی
.

اگ بدونین فردا چ اتفاق وحشتناکی منتظرمههههههههههه / ::::::::: زندگی

اگ بدونین فردا چ اتفاق وحشتناکی منتظرمههههههههههه / :::::::::
زندگی من پره از اتفاقای وحشتناک //////////// :
این یکی دست بقیه وحشتناکا رو از پشت بسته / ::::
10ساله تو استرس این روز دارم می ری نم......... / :

مشاهده همه ی 16 نظر
mohsen
خنگخنگ
mohsen
Arca

@Yasna__1369m

نظرات برای این پست غیر فعال است
Astiag
Astiag

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان)

يوونتوس 1 ميلان 0
داورى ضعيف
و گلزنى مجدد رونالدو در فينالى ديگر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
chemist at irost
گرفتارگرفتار
chemist at irost

زاهد بودم ترانه گويم کردي سر فتنه بزم و باده

زاهد بودم ترانه گويم کردي سر فتنه بزم و باده

زاهد بودم ترانه گويم کردي
سر فتنه بزم و باده جويم کردي

سجاده نشين با وقاري بودم
بازيچه کودکان کويم کردي

مولانا
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Astiag
Astiag

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان)

يوونتوس 1 ميلان 0
داورى ضعيف
و گلزنى مجدد رونالدو در فينالى ديگر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Astiag
Astiag

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان)

يوونتوس 1 ميلان 0
داورى ضعيف
و گلزنى مجدد رونالدو در فينالى ديگر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Astiag
Astiag

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان) يوونتوس 1 ميلان 0

سوپرجام ايتاليا (جده-عربستان)

يوونتوس 1 ميلان 0
داورى ضعيف
و گلزنى مجدد رونالدو در فينالى ديگر...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید