لحظه  بروز رسانی 
محسن
محسن

خیال کــــــــردم که هـــــــرگز دیـــــــگه عاشق نمـــــــیشم ندونستم برات دیــــــونه

خیال کــــــــردم که هـــــــرگز دیـــــــگه
عاشق نمـــــــیشم ندونستم برات دیــــــونه
میشم بنازم اون خـــــــدا رو خدای عاشقا رو
تـــــو رو از جون عـــــــزیزتر کرده پیشم نگو
فـــــردا که فردا خیلــــــی دیره دل عاشق
مگه آروم می گیره الهی تا ابد با مـــن بمونی
خـــــــدا هرگـــــز تو رو ازمن نگــــــــیره
گل عشقـــــت به جونم کرده ریشه جدا از تو
نمی تونه که باشه بذار دستای گـــــــــرمت
رو تو دستام بیا با هم بمونیـــــــم تا همیشه
💘💘💘💘💘💘💘💘

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محسن
محسن

تـــــ❤و خـــــود عشقــــــ❤ی زندگـیمی تـــــ❤و همــــه چــــــــــی یعنــــی تو

عشـــــــ❤ق یعنــــــ❤ی تــــــــــ❤و

تـــــ❤و خـــــود عشقــــــ❤ی زندگـیمی
تـــــ❤و همــــه چــــــــــی یعنــــی تو
همـــه چــــــــیمی تــــــــ❤و💕💕💕💕

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید