لحظه  بروز رسانی 
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
خوشحالخوشحال
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
موزیک روز

موزیک

نظرات برای این پست غیر فعال است
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
خوشحالخوشحال
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ

باید آدم ها یاد بگیرن عشق و علاقه ای که به

 لینک

باید آدم ها یاد بگیرن عشق و علاقه ای که به وجود میاد یک بار از اون به بعد یا بخاطر پول یا بخاطر هوس ما که تو اولی خوردیم زمین اما تو این زمونه از این به بعد میزنیم زمین رو جبران زمین خوردنمون {-1-}

درون مـرا هیـچ کـس نمـی توانـد ببینـد حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن !تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟!در نهـایت احسـاس همـدردی …

نظرات برای این پست غیر فعال است
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
خوشحالخوشحال
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ

هــــــــــــِــــے تـــــــــــــو ☜ذهــــــن ᓄــــریـــــضـــــــت نـــــتـــیــــجـــــ

1486470381414038_large.jpg
هــــــــــــِــــے تـــــــــــــو ☜
ذهــــــن ᓄــــریـــــضـــــــت نـــــتـــیــــجـــــہ تــــجــــــربـــهــ هــــاے
""ڪــــــثـــــیـــــــᓅـــــــتــــــــہ..
""✔ ᓄـنــو با بقیــہ ᓄـقایـــωـهــ نڪـــــלּ ✖

نظرات برای این پست غیر فعال است
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
خوشحالخوشحال
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ

چـــه خــوب اســـــــت :آدمـــ ـهــا ؛  "یــــك نفــــر" راهـــر روز دوســــت

1481137206371291_large.jpg
چـــه خــوب اســـــــت :
آدمـــ ـهــا ؛  "یــــك نفــــر" را
هـــر روز دوســــت داشتــــه بـــاشنــــد  .
نـــــه اینکـــــه ؛ هــــر روز یــــک نفــــــر را .

نظرات برای این پست غیر فعال است
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ
خوشحالخوشحال
MƠӇƧЄƝƝƠƦƖ

چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:مرد بايد قد

1474996027757854_large.jpg
چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:
مرد بايد قد بلند باشه...
مرد بايد چشم ابرو مشکي باشه...
مرد بايد ته ريش داشته باشه...
من که مي گم:
مرد بايد با وجود همه ي غرورش،مهربون باشه...
باوجودهمه ي لجبازيش،وفادار باشه...
باوجود همه ي خستگي هاش،صبور باشه...
باوجود همه ي سختي هاش،عاشق باشه...
مرد بايد محکم باشه...
بايد تکيه گاه همسرش باشه...
مرد بايد،"مــــــــــــــــــــــــــــــــرد" باشه...
همين....

نظرات برای این پست غیر فعال است