لحظه  بروز رسانی 
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

بعد از 9 ماه برگشتم فیسنما

بعد از 9 ماه برگشتم فیسنما {-98-}{-99-}

مشاهده همه ی 7 نظر
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

باید مغرور بود,   دور از دسترس, باید مبهم

http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Namayesh16/11.jpg
باید مغرور بود,スマイル シリーズ のデコメ絵文字
スマイル シリーズ のデコメ絵文字 
دور از دسترس,
スマイル シリーズ のデコメ絵文字
باید مبهم بود و سرسنگیـن!
スマイル シリーズ のデコメ絵文字 
خاکـﮯ کـه باشـﮯ آسفالتت مـیکنند
 スマイル シリーズ のデコメ絵文字
و از رویت رد مـیشوند...

مشاهده همه ی 4 نظر
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

نفس نمی کشــــــــد هــــــــوا قـــــــــدم نمی زند زمیـــــــن سکـــــــــوت میکنـــــ

نفس نمی کشــــــــد هــــــــوا

قـــــــــدم نمی زند زمیـــــــن

سکـــــــــوت میکنـــــد غزل

بــــــــدون تـــــو یعنی همین ...

thumb_HM-20133450320090724631385810189.6

مشاهده همه ی 1 نظر
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

اگر چه از تو دور هستم. اما تو را در قلب

اگر چه از تو دور هستم.
اما تو را در قلب خویش حس میکنم.
حتی نزدیکتر از ان دو عاشقی که در اغوش هم هستند
thumb_HM-20133450316291613601385885765.3

مشاهده همه ی 7 نظر
ミ▓★♡ ↦ ƒåţi↤ ♡★▓ミ
مو قشنگمو قشنگ
ミ▓★♡ ↦ ƒåţi↤ ♡★▓ミ
مشاهده همه ی 2 نظر
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

بگو گنجشکهــــــــــا از مـــــــــــن نترسنداز این یک تکّه پیراهن نترسندبگــــــــو

[تصویر: pichak.net-42.gif]
[تصویر: pichak.net-38.gif]
63932509144778571225.jpg
[تصویر: pichak.net-38.gif]
candied205.gifبگو گنجشکهــــــــــا از مـــــــــــن نترسند34910844479557825794.gif
34910844479557825794.gifاز این یک تکّه پیراهن نترسندشکلک دخترانه 5241
شکلک دخترانه 5241بگــــــــو کاری ست زخــــــــــم عشق ، اما34910844479557825794.gif
34910844479557825794.gifبرای عشق ، از مُردن نترسند!candied205.gif
[تصویر: pichak.net-38.gif]
[تصویر: pichak.net-42.gif]

مشاهده همه ی 2 نظر
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

تـــــــــــو کـمی شيـرين شــــــــــــــو بـحران بی فـرهادی را مـــــــــن

[تصویر: pichak.net-42.gif]
[تصویر: pichak.net-38.gif]
İmage

[تصویر: pichak.net-38.gif]
شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهتـــــــــــو کـمی شيـرين شــــــــــــــو%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%80%82%E7%9F%A2%E5%

%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%بـحران بی فـرهادی را%E3%82%9C%2A%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%

%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%80%82%E7%9F%A2%E5%مـــــــــن حـل ميکــــــــــــنم ...شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

[تصویر: pichak.net-38.gif]
[تصویر: pichak.net-42.gif]

مشاهده همه ی 2 نظر
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰
آروم و عادیآروم و عادی
۰۪۫ℳ۪۫۰۰۪۫ϴ۪۫۰۰۪۫ℑ۰۰۪۫✞۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰۰۪۫ℬ۪۫۰۰۪۫Ѧ۪۫۰

لیلـے و مجنـوטּ هاے عصر مآ . هفتـه

لیلـے و مجنـوטּ هاے عصر مآ ...

هفتـه اے בوبـار بـهـم میگـטּ :

ℬ¥乇 FǾR 乇V乇R ...

08596334878360401275.jpg

مشاهده همه ی 13 نظر