لحظه  بروز رسانی 
(تو ک دنبالم میکنی هوادارمم باش دگ..مر30)mojtaba
مهربونمهربون
(تو ک دنبالم میکنی هوادارمم باش دگ..مر30)mojtaba

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامم

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممممممممممممممم ررررررررررررررررررررررفففففففففففففففففففففففففففففقققققققققققققاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مشاهده همه ی 4 نظر
(تو ک دنبالم میکنی هوادارمم باش دگ..مر30)mojtaba
مهربونمهربون
(تو ک دنبالم میکنی هوادارمم باش دگ..مر30)mojtaba

بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم می زنند

بعضی حرف ها را فقط دست ها به هم می زنند

فقط دست ها

مشاهده همه ی 4 نظر