لحظه  بروز رسانی 
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

فقط تو ایرانه که وقتی میخوائیم به یه مهمان تعارف بکنیم

فقط تو ایرانه که وقتی میخوائیم به یه مهمان تعارف بکنیم که تو خونمَون راحت باشه میگیم پا شو شلوارتو در بیار

مشاهده همه ی 34 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

چیزی به اسم خیانت وجود نداره   به اسم خریت وجود داره

چیزی به اسم خیانت وجود نداره   به اسم خریت وجود داره
تویی که زیادی اعتماد می کنی و اویی که سو، استفاده می کنه

مشاهده همه ی 6 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

یـارو تا دیروز توی خونه شون نمیزاشتن چایی بخوره که یه

یـارو تا دیروز توی خونه شون نمیزاشتن چایی بخوره که یه وقت شب سیل نیاد حالا به ما که رسیده میگه :قهوه  فقط تلخ باشه پیلیززز…

شما یه استکان خون بگیر بزار رو طاقچه اگه پشه ها لب زدن
کصافطا نون داغ کباب داغ فقط از گلوشون پایین میره

مشاهده همه ی 1 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

دست هایش با من چشم هایش در خیابان دلش

دست هایش با من
چشم هایش در خیابان
دلش این یکی، را نمیخواهم بدانم !


مشاهده همه ی 3 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

سلامتی اونی که هیچوقت، حالمونو نمی پرسه چون میدونه حال

سلامتی اونی که هیچوقت، حالمونو نمی پرسه
چون میدونه حال و روز ما که پرسیدن نداره

مشاهده همه ی 5 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

خیلیا مارو خر فرض کردن غافل از اینکه من خر نیستم

خیلیا مارو خر فرض کردن غافل از اینکه من خر نیستم
جیگرم جیگرم جیگرم

مشاهده همه ی 20 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

هرگاه خواستی بدانی چقدر ثروتمندی  قطره ای اشک بریز و دست

هرگاه خواستی بدانی چقدر ثروتمندی  قطره ای اشک بریز و دست هایی که برای پاک کردن اشک هایت، می آیند را بشمار
این است ثروت واقعی

مشاهده همه ی 2 نظر
v@h!d
شیطونشیطون
v@h!d

آدمها چه راحت با جابجایی یک نقطه از خدا جدا میشَوند…

آدمها چه راحت با جابجایی یک نقطه از خدا جدا میشَوند…

مدتـهاست که بی دلیل ترکم کرده ای
نمیدانم دلت از من سرد شد یا که سرت جایی دیگر گرم شد ؟؟؟

مشاهده همه ی 4 نظر