لحظه  بروز رسانی 
arista
مشکوکمشکوک
arista

خدایا یادته دستشو گرفتم آوردم پیشت گفتم من فقط اینو میخوام،

خدایا یادته دستشو گرفتم آوردم پیشت گفتم من فقط اینو میخوام،


گفتی :این نه بهتر از اینو برات کنار گذاشتم


پاموکوبیدم زمین گفتم من همینو میخوام...


آروم توی گوشم گفتی آخه اون از من قول یکی دیگرو گرفته...


6bd905a925e085ddfb341c4561301d86-425

مشاهده همه ی 11 نظر
arista
مشکوکمشکوک
arista

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭽﯽ ﺑﻐﻞ ﺗﺎﻻﺭﻋﺮﻭﺳﯽ ﺷﺪ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭽﯽ ﺑﻐﻞ ﺗﺎﻻﺭﻋﺮﻭﺳﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻣﺸﺐ ﻋﺮﻭﺳﻲ " ﻋﺸﻘﻤﻪ"، " ﺑﻨﺪﺭﯼ" ﺑﺰﻥ...

مشاهده همه ی 7 نظر
arista
مشکوکمشکوک
arista
مشاهده همه ی 19 نظر
arista
مشکوکمشکوک
arista

مشاهده همه ی 4 نظر
arista
مشکوکمشکوک
arista

اقا پسری که . . . هیکلت رو فرمه. قدت

اقا پسری که
.
.
.
هیکلت رو فرمه....

قدت بلنده...

بوی ادکلن میدی...

همیشه اخم میکنی...

ته ریش داری...

چشم و ابروتم مشکیه ...
.
.
.
.
.

خب عزیزم به خدا بچه ما دوتا خیلی ناز میشه بیا اعلام حضور کن اشنا بشیم.

مشاهده همه ی 65 نظر
arista
مشکوکمشکوک
arista


356621.jpg

مشاهده همه ی 53 نظر