لحظه  بروز رسانی 
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

یه روز می‌بینی آدم‌ها تو رو یادشون رفته ، تو هم

یه روز می‌بینی آدم‌ها تو رو یادشون رفته ، تو هم

یه روز می‌بینی آدم‌ها تو رو یادشون رفته ، تو هم اون‌ها را فراموش کرده‌ای !
می‌گذره ترمه ، همه چی می‌گذره ...

گلرنگ_رنجبر
📕کی از این چرخ و فلک پیاده میشیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

نمی‌ توانید انسانی را برده سازید مگر اینکه او را وادار

نمی‌ توانید انسانی را برده سازید مگر اینکه او را وادار

نمی‌ توانید انسانی را برده سازید مگر اینکه او را وادار کنید که احساس گناه کند ، احساس گناه نیرنگی‌ست که با آن می‌توان دنیا را به بردگی گرفت ...!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر."

خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر."

_ خیلی مهم است که یک نفر، فقط یک نفر...."
کمی مکث کرد. انگار بغض راه گلویش را گرفت، اما زود به خودش مسلط شد...
_ یک نفر توی دنیا آدم را از ته دل دوست داشته باشد. می‌فهمی؟ حتی اگر بد دوست داشته باشد یعنی از طرز دوست داشتنش خوشت نیاید!

📕 همه افق
فریبا_وفی

مشاهده همه ی 1 نظر
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد

همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد

همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد
و آدم دیگر نمی تواند در بدنِ خودش زندگی کند، می خواهد پر بکشد ...


📕 سال بلوا
عباس_معروفی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

اندوه، زمان را می خورد. صبور باش. زمان نیز

اندوه، زمان را می خورد. صبور باش. زمان نیز

اندوه، زمان را می خورد.
صبور باش.
زمان نیز اندوه را می بلعد ...


📕 لارز
لوییز_اردریک

متن عاشقانه
مشاهده همه ی 1 نظر
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

در غُلغله ی جَمعی و تنها شده ای باز

در غُلغله ی جَمعی و تنها شده ای باز

در غُلغله ی جَمعی و
تنها شده ای باز

آن قدر که در پیرهنَت
نیز غریبی....فاضل_نظری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

آدم باید به تعداد کسانی که می شناسد، ماسک داشته باشد

آدم باید به تعداد کسانی که می شناسد، ماسک داشته باشد

آدم باید به تعداد کسانی که می شناسد، ماسک داشته باشد ...!


📕 چهل سالگی
ناهید_طباطبایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

ترس مهمترین ویژگی ماست که حاصلش ریاکاری در جامعه است

ترس مهمترین ویژگی ماست که حاصلش ریاکاری در جامعه است

ترس مهمترین ویژگی ماست که حاصلش ریاکاری در جامعه است.

ترس از سنت ، ترس از حکومت ، ترس از خانواده ، ترس از پلیس ، ترس از دین و ترس از تغییر که هراسناک‌ترین ترس ما است !

رضا_کیانیان

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[♥MEHREGAN ♥]
[♥MEHREGAN ♥]

نکته در اینجاست که آدم هرگز به موقع نمی‌فهمد چه چیزی

نکته در اینجاست که آدم هرگز به موقع نمی‌فهمد چه چیزی

نکته در اینجاست که آدم هرگز به موقع نمی‌فهمد چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست. افسوس، جراحتی است علاج ناپذیر.اوریانا فالاچی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید