لحظه  بروز رسانی 
mona
ناراحتناراحت
mona

میشود باران ببارد؟همین امشب !قول میدهم فقط قطره های پاکش را بغل

میشود باران ببارد؟

همین امشب !

قول میدهم فقط قطره های پاکش را بغل کنم و بی هیچ اشکی دستهایش را بگیرم

 قول میدم فقط بویش را حس کنم

اصلا اگر ببارد

فقط از پشت پنجره نگاهش میکنم

قول می دهم برایش شعر نگویم

فقط... میشود... ؟امشب..... ؟

خدایا

دلم به اندازه تمام روزهای بارانی گرفته

08536963951831830374.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

اگه اشک ریختن در فراغش گناهه اگه بغض کردن وقت رفتنش

اگه اشک ریختن در فراغش گناهه

اگه بغض کردن وقت رفتنش گناهه

اگه احساس تنهایی کردن توی بی کسی ها گناهه

پس روی قبرم بنویسید

گناهکارترین آدم روی زمینم

چون در فراغش اشک ریختم

وقت رفتنش بغض کردم

و توی بی کسی های بدون اون احساس تنهایی کردم

99318186900823105867.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

دیرگاهیست که تنها شده ام    قصه غربت صحرا شده اموسعت

دیرگاهیست که تنها شده ام    قصه غربت صحرا شده ام

وسعت درد فقط سهم من است   باز هم قسمت غم ها شده ام

دگر آئینه ز من با خبر است    که اسیر شب یلدا شده ام

من که بی تاب شقایق بودم    همدم سردی یخ ها شده ام

کاش چشمان مرا خاک کنید    تا نبینم که چه تنها شده ام 

39048235942871999645.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
mona
ناراحتناراحت
mona

  یک روز می رسدیک ملافه ی سفید پایان می دهدبه

  یک روز می رسد

یک ملافه ی سفید پایان می دهد

به من

به شیطنت هایم

به بازیگوشی هایم

به خنده های بلندم

روزی که همه با دیدن عکسم

بغض می کنند و می گویند:

دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده

48339846403551408797.jpg


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mona
ناراحتناراحت
mona

 دلم تنگه برای اون همیشه خدای من بگو فردا چی می

 دلم تنگه برای اون همیشه


خدای من بگو فردا چی می شه؟

خودت دل دادی و دلدار دادی

خودت عشقو به ما بسیار دادی

خودت ما رو خراب یار کردی

به درد ناب عشق بسیار کردی

خدای من اجابت کن دعامو

خدای خوب من بشنو صدامو

19754938196263915684.jpgمشاهده همه ی 3 نظر