لحظه  بروز رسانی 
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

من در پی یک مرام بودم که مریدش باشم

من در پی یک مرام بودم که مریدش باشم...

مشاهده همه ی 2 نظر
mono
خواب آلودخواب آلود
mono
خدایا دریاب مرا

خدایا دریاب مرا...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

خوش به حال اونهايي كه از گناه خسته شدن بد به

خوش به حال اونهايي كه از گناه خسته شدن

بد به حال اونهايي كه از خـــــــدا خسته شدن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono
خدا

خدا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

خدایا کمک کن دیرتر برنجم و زودتر ببخشم.کمتر قضاوت کنم و

خدایا کمک کن دیرتر برنجم و زودتر ببخشم...

کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت بدهم ...

خدایا کمکم کن هر چه را میشکنم "دل" نباشد و هر چه را میشکنند دلم نباشد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

وقتی خدا         چشم هایش را می بنددشیطان ریشه می زند

وقتی خدا

        چشم هایش را می بندد

شیطان ریشه می زند در گوشه گوشه ی تنهاییت

گرچه درد تنهاییت درمان می شود

                                             اما...

خدا که نباشد

          خدا که نبیند

......

               بیاندیش...اندکی...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

ايمـــان دارم . . .کــه قشنـگـتــرين عشــقنگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش

ايمـــان دارم . . .

کــه قشنـگـتــرين عشــق

نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت .. .

زنـــدگــي را بـــه او بســــپار . . .

و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــي کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت

تمـــام هــراس هـــاي دنيـــا خـنـــده دار اســت....

مشاهده همه ی 1 نظر
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

هـــرچـــ ه قــدر می خـوآهی دوستـــــَش دـآشته بــآش امــــآ یقین دـآرمـ

هـــرچـــ ه قــدر می خـوآهی دوستـــــَش دـآشته بــآش

امــــآ یقین دـآرمـ یک روز تنفـــر تمـآمـ وجـــودت را می گـــیرد

وقتـــــی که بــ ه خآطِر او دیگـــر نمی تــــوآنی بـــه هیچکــس اعتمـآد کنی!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

تنهاییدر فراسوی زمان به بشرییت می نگرمکه تنهایی را در ریشه

تنهایی

در فراسوی زمان به بشرییت می نگرم

که تنهایی را در ریشه اش پنهان کرده بود!

از بودن اقاقی ها در تقویم سالیانه ی ما

هیچ تنهایی را همدمی نیست !

این نگرش انسان بودن در انسانیت نهفته است

که هیچ کس به مفهومش پی نبرده است !

تنهایی را ریشه کن کرده اند !

این اشتباه است

تنهایی همه ی دارایی یک انسان است !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mono
خواب آلودخواب آلود
mono

برای کسی که گوشهاش و گرفته فریاد من چیزی شبیه شکلک

برای کسی که گوشهاش و گرفته

فریاد من چیزی شبیه

شکلک در آوردن است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید