ای نگار باوفایم ! نگران آن جمعه ای هستم که دلم برای تو نگیرد ! و نگران صبح جمعه ای هستم که همه در مکّه حاضرند و من از قافله جا مانده باشم !
مولای عزیزم ! اگر آلوده ایم ! اگر روسیاهیم ! ولی دل در گرو عشق تو مولا داریم و بیقرارو منتظر آن آدینه هستیم که مقارن با حضور سبز و فرمانروایی توست و دیگر کلمه " انتظار " مفهوم و معنایی ندارد

پس " اللهم عجّل لولیک الفرج " را آنقدر با ذرّه ذرّه سلولهایمان زمزمه میکنیم تا پرده غیبتت دریده شود و نور وجودت سراسر گیتی را نور افشان کند . انشا الله
http://upcity.ir/images2/63139370155960277971.gif
بروز رسانی 
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid
#یا_حیدر
یا حیدر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

آقا سلام، روضه مادر شروع شد باران اشک های مکرر

آقا سلام، روضه مادر شروع شد باران اشک های مکرر

آقا سلام، روضه مادر شروع شد
باران اشک های مکرر شروع شد

آقا اجازه هست بخوانم برایتان
این اتفاق از دم یک در شروع شد...

پیشاپیش فرا رسیدن ایام فاطمیه را تسلیت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

ای نور و چشم و د ید ه ام مولای من

ای نور و چشم و د ید ه ام مولای من

ای نور و چشم و د ید ه ام مولای من

ا ی مرحم قلب و سینه ا م مولای من

تا کی بما نم د ر ا نتظا ر مولای من

روزی که آ یی شا د گرد ند منتظران

گرد ند معذ ب و نا خوش مستکبرا ن

دوستان گردآیند حلقه حلقه دورمولایمان

از اقصی نقاط جها ن وخصوصأ ایران

کوبد حکومت کفر ونفاق وظلم وستم را

بر پا کند حکومت قسط وعدل و داد را

آبا د گرد د جهان و راحت شود انسان

و یرا ن کند کاخ ستم گرا ن و شا ها ن

د نیا شو د گلستا ن برا ی ا نسا ن

گرد د امن شهرها و همه نقا ط جها ن

آ ن روز در آ سا یش ا ست ا نسا ن

نا امن می شود برای دیوصفتان وشیطان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Majid
کتک خوردهکتک خورده
Majid

❁﷽❁ دعـایـ💚ـٺ سینہ دیوار زندان را مےشڪافَد

❁﷽❁ دعـایـ💚ـٺ سینہ دیوار زندان را مےشڪافَد

❁﷽❁

دعـایـ💚ـٺ
سینہ دیوار زندان را مےشڪافَد
و روحـٺ
نیمہ شب پـ🕊ــر مےگشایَد
و جسمٺ
با غُل و زنجیـ⛓ــر مےماند، شوَد،


ےبن_جعفر_ع🌷
‌الله_یاصاحب‌الزمان_عج🏴

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید