لحظه  بروز رسانی 
رسول
آروم و عادیآروم و عادی
رسول

انتقام شيرين است بويژه براي زنان

انتقام شيرين است بويژه براي زنان.{-55-}{-55-}{-55-}{-55-}

مشاهده همه ی 2 نظر
رسول
آروم و عادیآروم و عادی
رسول

زناني که مي خواهند مرد باشند، زناني هستند که نمي دانند

زناني که مي خواهند مرد باشند، زناني هستند که نمي دانند زن هستند.((الکساندر دوما))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رسول
آروم و عادیآروم و عادی
رسول

سلام سلام همگی سلام.....{-20-}{-20-}{-20-}{-37-}{-37-}{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
رسول
آروم و عادیآروم و عادی
رسول

وقتی نیستی نگاهم حوصله نمی کند پایش را از چشمم بیرون

وقتی نیستی نگاهم حوصله نمی کند پایش را از چشمم بیرون بگذارد

مشاهده همه ی 1 نظر