لحظه  بروز رسانی 
مـــــــــــولانـــــــــا
مـــــــــــولانـــــــــا

من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست که

من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست که
خواب

من هنوز خواب میبینم که دوره دوره ی وفاست
که اعتبار عشق به جاست دنیا به کام آدماست من هنوزم خواب میبینم
من هنوز خواب میبینم که این خودش غنیمته
برای دیگرون یه خواب برای من حقیقته من هنوزم خواب میبینم
سوته دلان یکی یکی تموم شدن سوته دلی نمونده غیر از خود من
کسی که عشق و غم و فریاد بزنه حقیقت آدمو فریاد بزنه
هنوز تو قصه های من رنگ و ریا جا نداره
دروغ نمیگن آدما دشمنی معنا نداره
هنوز تو قصه های من هیچ کسی تنها نمیشه
کسی به جرم عاشقی خسته و تنها نمیشه
هنوز توی دنیای من هر آدمی یه آدمه
گل رو نمیفروشن به هم گل مثل قلب آدمه
سوته دلان یکی یکی تموم شدن سوته دلی نمونده غیر از خود من
کسی که عشق و غم و فریاد بزنه حقیقت آدمو فریاد بزنه

آوای زندگی ...
مشاهده همه ی 3 نظر
مـــــــــــولانـــــــــا
مـــــــــــولانـــــــــا

از من عبور می کنی و دم نمی زنی تنها

از من عبور می کنی و دم نمی زنی تنها

از من عبور می کنی و دم نمی زنی
تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای

آوای زندگی ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مـــــــــــولانـــــــــا
مـــــــــــولانـــــــــا
پست شماره 319705049 از مـــــــــــولانـــــــــا

...................

آوای زندگی ...
مشاهده همه ی 4 نظر