لحظه  بروز رسانی 
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ری...
آروم و عادیآروم و عادی
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ری...

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

و شاه بیت غزل های لال من شده ای

چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض

جواب حسرت این چند سال من شده ای

چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟

تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای

چقدر لکنت شب گریه را مجاب کنم

خدا نکرده مگر بی خیال من شده ای

هنوز نذر شب جمعه های من اینست

که اتفاق بیفتد حلال من شده ای

که اتفاق بیفتد کنارتان هستم

برای وسعت پرواز بال من شده ای

میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق

تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای

مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست

عجیب خواب قشنگی ست مال من شده ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ری...
آروم و عادیآروم و عادی
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوه ری...

خوش آهنگ ترین نغمه های هستی نثار قلب خسته و صبورتان

خوش آهنگ ترین نغمه های هستی نثار قلب خسته و صبورتان

خوش آهنگ ترین نغمه های هستی نثار قلب خسته و صبورتان

روز به اوج نشستنتان مبارک مردان سرزمین من

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 2 نظر