لحظه  بروز رسانی 
@atreyas_60

آدمها مثل کتابند. از روی بعضی ها باید مشق نوشت

آدمها مثل کتابند. از روی بعضی ها باید مشق نوشت

آدمها مثل کتابند....
از روی بعضی ها باید مشق نوشت و آموخت...
از روی بعضی ها باید جریمه نوشت و عبرت گرفت....
بعضی ها رو باید نخوانده کنار گذاشت...!!
و بعضی ها را باید چند بار خواند تا معنی شان‌
را فهمید!!

مشاهده همه ی 14 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن. مگر

خیال امروزت را به هیچ چیز آغشته نکن. مگر

خیال امروزت را
به هیچ چیز آغشته نکن...
مگر من
وکمی عشق...
همین...

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که بخواهیم

زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که بخواهیم

زندگی بسیار کوتاه تر از آن است
که بخواهیم
بعضی از کلمات مهم را
نا گفته نگه داریم
مثل ...
دوستت دارم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که بخواهیم

زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که بخواهیم

زندگی بسیار کوتاه تر از آن است
که بخواهیم
بعضی از کلمات مهم را
نا گفته نگه داریم
مثل ***دوستت دارم***

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR مدتی نیستمBOY
قبراققبراق
LOR مدتی نیستمBOY

سخت افسوس می خورم برای تمام روزهایی که بی

سخت افسوس می خورم برای تمام روزهایی که بی

سخت افسوس می خورم
برای تمام روزهایی
که بی تو ..
گذشتند
و
تمام شب هایی
که با تو ..
نمی گذرند!
می بینی دلبندم؟
هنوز رویایت تمام زندگی من است!

نظرات برای این پست غیر فعال است
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

بعضی‌ها عجیب خوبند. یادشان که می افتی؛ روحت جانی

بعضی‌ها عجیب خوبند. یادشان که می افتی؛ روحت جانی

بعضی‌ها عجیب خوبند...
یادشان که می افتی؛
روحت جانی دوباره می گیرد...
یادشان که می افتی؛
بی اراده لبخند به لبانت می نشیند...
بعضی‌ها را کم می بینی
وحتی اگر نبینی؛باز با تو هستند...
بعضی ها عجیب می آیند
و عجیب تر آنکه دیگر نمی روند
حتی وقتی که از کنارت رفته اند...
می مانند...
لبخندشان ؛ تصویرشان ؛ صدایشان ؛
حرفهایشان ؛ همه را پیشت امانت می گذارند
و تو می مانی
و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها...

مشاهده همه ی 5 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

خواستنت . گلیمی است که همیشه پاهایم

خواستنت . گلیمی است که همیشه پاهایم

خواستنت ...
گلیمی است
که همیشه
پاهایم از آن،
بیرون می زند...

مشاهده همه ی 6 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

یک بار دیگر به هر زحمتی که بود از دست عزرائیل

یک بار دیگر به هر زحمتی که بود از دست عزرائیل

یک بار دیگر به هر زحمتی که بود از دست عزرائیل در رفتم تا نوبت دیگه خدا بزرگه

مشاهده همه ی 1 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

غروب های جمعه همیشه دلتنگی ها را دو

غروب های جمعه همیشه دلتنگی ها را دو

غروب های جمعه
همیشه
دلتنگی ها را دو چندان میکند...
دلتنگتم

مشاهده همه ی 6 نظر