افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
امیرمرادی
خوشتیپخوشتیپ
امیرمرادی
www_alonejavad_blogfa_comجملات_عاشقانه_و_احساسی♥♥♥M.jpg

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ

ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 3 نظر
امیرمرادی
خوشتیپخوشتیپ
امیرمرادی

دلدارم :
اکنون که لبانم را بر ساغر تو نهاده ام،اکنون که پیشانی رنگ پریده ام را میان دستهای تو قرار داده ام،
اکنون که مدتهاست نفس شیرین و عطر آلودت را که میان تاریکی محو می شود،بوئیده ام،اکنون که می توانم گوش بدهم که تو کلمات شیرینی که قلب را بلرزه می آورد،بگویی...اکنون که میدانم تو گریسته ای؟
اکنون که دیده ام تو لبخندزنان،دهانت بر دهانم و چشمانت بر چشمانم نهاده ای،اکنون که دیده ام پرتوی از ستاره بخت تو که همواره در افول بوده روی سرم درخشیدن آغاز کرده،اکنون که دیده ام میان موج زندگی من برگی از گل سرخی که زمانی چیده بودی،افتاده.
می توانم به سالهای زود گذر عمر بگویم،بگذرید،همیشه بگذرید،من نمی خواهم پیر شوم.بروید با گلهای خشکیده و فانی شونده خود دور شوید،من در زندگی گلی دارم که هیچکس نمی تواند آنرا بچیند. بالهای قوی شما در حال عبور نمی توانند کوچکترین آسیبی به آن برساند.
آتش جان من روشنتر از آنست که بخاکستر شما خاموش شود.قلب من بیش از آنست که شما در یاد دارید.{-35-}{-35-}{-35-}

تبسم پاییز
مشاهده همه ی 1 نظر
امیرمرادی
خوشتیپخوشتیپ
امیرمرادی

دلدارم :
اکنون که لبانم را بر ساغر تو نهاده ام،اکنون که پیشانی رنگ پریده ام را میان دستهای تو قرار داده ام،
اکنون که مدتهاست نفس شیرین و عطر آلودت را که میان تاریکی محو می شود،بوئیده ام،اکنون که می توانم گوش بدهم که تو کلمات شیرینی که قلب را بلرزه می آورد،بگویی...اکنون که میدانم تو گریسته ای؟
اکنون که دیده ام تو لبخندزنان،دهانت بر دهانم و چشمانت بر چشمانم نهاده ای،اکنون که دیده ام پرتوی از ستاره بخت تو که همواره در افول بوده روی سرم درخشیدن آغاز کرده،اکنون که دیده ام میان موج زندگی من برگی از گل سرخی که زمانی چیده بودی،افتاده.
می توانم به سالهای زود گذر عمر بگویم،بگذرید،همیشه بگذرید،من نمی خواهم پیر شوم.بروید با گلهای خشکیده و فانی شونده خود دور شوید،من در زندگی گلی دارم که هیچکس نمی تواند آنرا بچیند. بالهای قوی شما در حال عبور نمی توانند کوچکترین آسیبی به آن برساند.
آتش جان من روشنتر از آنست که بخاکستر شما خاموش شود.قلب من بیش از آنست که شما در یاد دارید.{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 1 نظر
.
مهربونمهربون
.

تو همان پرتره ی نایابی

که هیچ عکاسی شکارش نکرده است!


تو

هر چه که نقش ذهن نشود بر بوم دل.


این ها همه اولین دلیل از هزار و یک دلیل است که فقط باید تو را بوسید به جای هر

" دوستت دارم " و " با من بمان" ای.

نظرات برای این پست غیر فعال است
امیرمرادی
خوشتیپخوشتیپ
امیرمرادی

سه گروه رو هرگز فراموش نکن !
آنهایی که تو را
در شرایطِ دشوار کمک کردند !
آنهایی که تو را
در شرایطِ دشوار رها کردند !
آنهایی که تو را
در شرایطِ دشوار قرار دادند !

مشاهده همه ی 4 نظر