افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
تو میتوانی1.jpg

تو می توانی
تمام خواسته ی یک فرد
از دنیا باشی...
این را من می فهمم
که تمام نداشته هایم
درون تو خلاصه شده است...
خوشبختی
یعنی داشتن تو...

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
فرقی نمیکند.jpg

فرق نمی کند
چه کسی اول می آید
مهم این است که چه کسی
زیر قولش نمی زند...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
برای شناخت بهتر آدمها.jpg

برای شناخت بهتر آدم ها
کافیه یک بار
بر خلاف میلشون عمل کنی...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
شیطان شو.jpg

شیطان شو
وبه جلد من بیا
که من
وسوسه های با تو بودن را
به هیچ صراطی مستقیم نیستم....

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
صبح شده.jpg

صبح شده
موهایت انگور داده اند
خورشید
از لای خوشه سر میزند...
شکر خدا
امروز هم زنده ام
که بگویم:دوستت دارم...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
کسی سئوال میکند.jpg

کسی سئوال می کند
به خاطر چه زنده ای
و من برای زندگی
تو را بهانه می کنم...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
تو در مورد دلتنگی واقعی.jpg

تو در مورد دلتنگی واقعی
چیزی نمی دانی...
چون این تنها زمانی اتفاق می افتد
که کسی را بیشتر از خودت
دوست داشته باشی....

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
تو میتوانی تمام.jpg

تو می توانی
تمام خواسته ی یک فرد
از دنیا باشی...
این را من می فهمم
که تمام نداشته هایم
درون تو خلاصه شده است...
خوشبختی،
یعنی داشتن تو...

گروه عاشقی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
وقت جدایی.jpg

سنگین ترین بار دنیاست...
وقتی کسی که
فکرش پیش تو نباشد را
با اصرار بخواهی که
در قلبت حملش کنی...

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
ولخرجولخرج
امیرمرادی
بهترین معلم.jpg

بهترین معلم دنیا هم باشم،
چه سود...
وقتی نمی توانم
دوست داشتن را به تو بیاموزم...

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید