لحظه  بروز رسانی 
sepideh
sepideh

تنــــــــهایی. از آن نیست که آدم

تنــــــــهایی....


از آن نیست که آدم...


کسانی را در اطراف خود نداشته باشد ...


از این است که ...


نتــــــواند چیزهایی را منتقل کند که ... مهم می پندارد ...


از این است که آدم صاحب عقایدی باشد...


که برای دیگران پذیرفتنی نیست....اگر انسانی بیش ازدیگران بداند...

تنـــــــــها می شود!...

ســـرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

یک دقیقه سکوت بخاطر تمام آرزوهایی که در حد

یک دقیقه سکوت
بخاطر تمام آرزوهایی که
در حد یک فکر ماندند
بخاطر شبهای که
با اندوه سپری کردیم...
بخاطر قلبی که زیر پای
کسانی که دوستشان داشتیم له شد
بخاطر چشمانی که
همیشه بارانی ماندند...
بخاطر صداقت که این روزها
وجودش فراموش شده است...
یک دقیقه سکوت
به احترام کسانی که
شادی خود را با ناراحت
کردنمان به دست آوردند...
بخاطر محبت که بیشتر از
همه مورد خیانت واقع گردید...
یک دقیقه سکوت
برای احساسی که همیشه
نادیده گرفته شد
برای غروری که شکسته
بخاطر حرفهای که هیچ
وقت گفته نشد
فقط همین....

دخـــتر پاییــز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

بارش برف بیست و هفتم اسفند ماه کرند غرب

بارش برف بیست و هفتم اسفند ماه کرند غرب

بارش برف بیست و هفتم اسفند ماه کرند غرب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

من به‌ پایان دگر نیندیشم. که همین دوست داشتن

من به‌ پایان دگر نیندیشم. که همین دوست داشتن

من به‌ پایان دگر نیندیشم...
که همین دوست داشتن...
زیباست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

در آغوشت، زندگی شناور است و در چشمانت؛ عشق

در آغوشت، زندگی شناور است و در چشمانت؛ عشق

در آغوشت، زندگی شناور است
و در چشمانت؛ عشق...
در آغوشم بگیر که زندگی
عاشقانه در جریان است...
چون رودی زلال، که در سینه من می ریزد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

در آغوشت، زندگی شناور است و در چشمانت، عشق

در آغوشت، زندگی شناور است و در چشمانت، عشق

در آغوشت، زندگی شناور است
و در چشمانت، عشق...
در آغوشم بگیر که زندگی
عاشقانه در جریان است...
چون رودی زلال، که در سینه ی من می ریزد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

در آغوشت، زندگی شناور است و در چشمانت، عشق

در آغوشت، زندگی شناور است و در چشمانت، عشق

در آغوشت، زندگی شناور است
و در چشمانت، عشق...
در آغوشم بگیر که زندگی
عاشقانه در جریان است...
چون رودی زلال،که در سینه ی من می ریزد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

بیدار مانده ام که تو را شعر کنم هزار

بیدار مانده ام که تو را شعر کنم هزار

بیدار مانده ام
که تو را شعر کنم
هزار خیال آمد
و اما تو نیامدی...

مشاهده همه ی 3 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

دلتنگی می دانی چیست. غرق شدن در یادت فکر

دلتنگی می دانی چیست. غرق شدن در یادت فکر

دلتنگی می دانی چیست...
غرق شدن در یادت
فکر به صدایت
و مرور هر شب خاطراتت....
دلتنگی:
ساده تر از همه معانی است...
دلتنگی یعنی:
تو نباشی
و من،تو را زندگی کنم....

دخـــتر پاییــز
مشاهده همه ی 6 نظر
امیرمرادی
مهربونمهربون
امیرمرادی

در یلداهای بی نهایت هر روزمان آنقدر به دنبال

در یلداهای بی نهایت هر روزمان
آنقدر به دنبال
آرزوهای گم شده ی خودمان گشتیم
که روزهایمان
به کوتاهی نگاهمان شد...
آرزویم
ماندگاری یلدا در نگاهت است
نه فقط در شب هایت....

دخـــتر پاییــز
مشاهده همه ی 3 نظر