لحظه  بروز رسانی 
selena . zohreh
selena . zohreh

خــــســــتـــه ام مـــثـــل ســـربــاز از پـــــســــت مـــــثــــــل اعــــــصـــاب


خــــســــتـــه ام


مـــثـــل ســـربــاز از پـــــســــت


مـــــثــــــل اعــــــصـــاب از قـــــرص


black_black_and_white_cry_crying_Favim_c


مشاهده همه ی 7 نظر
мᾄђҭᾄв
ورزشکارورزشکار
мᾄђҭᾄв

کاش میشد هیچ کس تنها نبود کاش میشد دیدنت رویا نبود

کاش میشد هیچ کس تنها نبود

کاش میشد دیدنت رویا نبود

گفته بودی با تو می مانم ولی

رفتی و گفتی که اینجا جا نبود

سالیان سال تنها مانده ام

شاید این رفتن سزای من نبود

من دعا کردم برای بازگشت

دست های تو ولی بالا نبود

باز هم گفتی که فردا میرسی

کاش روز دیدنت فردا نبود
عکس های عاشقانه در کلبه ی ایرانیان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
мᾄђҭᾄв
ورزشکارورزشکار
мᾄђҭᾄв

دلم گاهی آنقدر میگیرد. که.احساس میکنم دنیا هم بیاید باز نمیشود.اما

دلم گاهی آنقدر میگیرد....

که...
احساس میکنم دنیا هم بیاید باز نمیشود...
اما با صدای نفسی......
آرام میشود.....

دلم برای ان صداهایت تنگ است!
deltang.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

مــَن عـاشقت هــَستـَم …و تـا انتــَهاے ایـن دنیـاے پـُـر از تـُهـےهـیچ

مــَن عـاشقت هــَستـَم …
و تـا انتــَهاے ایـن دنیـاے پـُـر از تـُهـے
هـیچ کـارے بـه جـُـز دوسـت داشـتـَنـَت نـَـدارم
هـیچ دلـیلے بــَرای تـَنـها گـُذاشـتـَنت نــَدارم
هـیچ بــَهانه اے بــَراے از یـاد بـُردنــَت حـَتـے بــَراے لـَحـظه اے نــَدارم…
z8hjxtuw01tstcojeiqt.jpg

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

اگـﮧ مَغرور بودלּ کِلآس בاره .اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره . اگـﮧ

اگـﮧ مَغرور بودלּ کِلآس בاره ...
اگـﮧ بے مَحلے کِلآس בاره ...
 اگـﮧ چَندتآ "بـ ـے اف"...
"جـ ـے اف" داشتَـלּ کِلآس בاره ...
 اگـﮧ بے غیرَتے کِلآس בاره ...
اگـﮧ واقعاً هَمـ ـﮧ اینآ کِلآس בاره ...
 مَـלּ تَرجیح میدَم بے کِلآس تَریـלּ آدَم روے زمیـלּ بآشَم ...!!
a8.jpg

دلداده همیشگی
مشاهده همه ی 2 نظر
ℳαя¥αм دختری از جنس غرور
آروم و عادیآروم و عادی
ℳαя¥αм دختری از جنس غرور

چه معنـــــى دارد زندگى.!؟ وقتى كه هیچ اتفاقى

چه معنـــــى دارد
زندگى...!؟
وقتى كه هیچ اتفاقى
من و تو را
سر راه هم قرار نمى دهد !!


مشاهده همه ی 1 نظر