لحظه  بروز رسانی 
Mosab
ناراحتناراحت
Mosab
پست شماره 309995375 از Mosab


مشاهده همه ی 3 نظر
sanaz
sanaz

راه کج بود نشد تا به دیارم برسم فال منراه کج بود نشد تا به دیارم برسم
فال من خوب نیامد که به یارم برسم

بی‌قراری رسیدن رمق از پایم برد
نشد آخر سر ساعت به قرارم برسم

مشاهده همه ی 16 نظر