لحظه  بروز رسانی 
mostafa
ورزشکارورزشکار
mostafa

   جان غمگین ، تن سوزان ، دل شیدا دارم    

   جان غمگین ، تن سوزان ، دل شیدا دارم
    آنچه شایسته عشق است ، مهیا دارم
    سوز دل ، خون جگر ، آتش غم ، درد فراق
    چه بلاها که ز عشقت من تنها دارم

مشاهده همه ی 2 نظر