لحظه  بروز رسانی 
mim
گرفتارگرفتار
mim
پست شماره 306914629 از mim


مشاهده همه ی 2 نظر
mim
گرفتارگرفتار
mim

امنیت اجتماعی.شما چی فکر میکنین؟

امنیت اجتماعی.شما چی فکر میکنین؟

امنیت اجتماعی...شما چی فکر میکنین؟

مشاهده همه ی 5 نظر
mim
گرفتارگرفتار
mim

خدایا! من فکرکنم ما دهه 60ی ها رو از رو زمین

خدایا! من فکرکنم ما دهه 60ی ها رو از رو زمین حذف کنی تمام مشکلات دنیا حل بشه! جنگ و قحطی و کنکور و مجردی و بیکاری کم بود، حالا وظیفه افزایش جمعیت هم افتاد گردن ما !!!!!

{-90-}

مشاهده همه ی 1 نظر
mim
گرفتارگرفتار
mim
میاین دوچرخه سواری؟

میاین دوچرخه سواری؟

مشاهده همه ی 9 نظر