بروز رسانی 
reza25
reza25
پست شماره 311420934 از reza25


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza25
reza25

زنـــــــــدگــــــــــــــی   چون نردبانــی آ هنی است روزی نیز این نردبــــان

زنـــــــــدگــــــــــــــی

 

چون نردبانــی آ هنی است روزی نیز این نردبــــان

 

افتادنــی است هر کــس که بالاتر نشست استخوانش بیشتـــــــر خواهد

 

 شکســــــت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza25
reza25

زندگی//////////////////////////////////////////////////// آنچه که زیسته ایم نیست/////////


زندگی////////////////////////////////////////////////////

آنچه که زیسته ایم نیست/////////////////////////////////

بلکه خاطراتی است که از گذشته داریم////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////

مشاهده همه ی 2 نظر
reza25
reza25
پست شماره 310677182 از reza25


مشاهده همه ی 19 نظر
reza25
reza25

مشخصات اين جانب: نام:أواره شهرت:بیچاره شماره شناس نامه: بدون کد محل

مشخصات اين جانب:
نام:أواره
شهرت:بیچاره
شماره شناس نامه: بدون کد
محل تولد: دریای گمشدگان
بازجو: دوستان
باز پرس:آشنایان
دادیار: فامیل
محکومیت: نوشتن
جرم: به دنیا آمدن
محل دفن: قبرستان عاشقان
آدرس: میدان قیام -کوچه بدبختی
محل سکونت: خیابان رطوبت
پلاگ: دزدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza25
reza25

سلام بر همه

مشاهده همه ی 1 نظر