لحظه  بروز رسانی 
▓░ iLAD₥ ░▓
قبراققبراق
▓░ iLAD₥ ░▓

رفتم تا بفهمی قفست هم عددی نیست پرواز نکردن ،

رفتم تا بفهمی قفست هم عددی نیست پرواز نکردن ،

رفتم تا بفهمی قفست هم عددی نیست
پرواز نکردن ، سببش نا بلدی نیست

من ساحل دل مرده ، تو دریای خروشان
در چشم تو این فاصله ها چیز بدی نیست

هر شب به تو تابیدم و احساس نکردی
افسوس که دریای دلت جزر و مدی نیست
سیلی خور امواج ، ولی ترس نبودنت

میگفت که طوفان صدایش ابدی نیست


هر چند بیزارم از این عشق و تصاحب
این نفرت از آن سیلی آخر که زدی نیست

رفتم تا بدانی اگر این ترس نباشد

دل کندن و دل سنگ شدن کار بدی نیست...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▓░ iLAD₥ ░▓
قبراققبراق
▓░ iLAD₥ ░▓

بعضی از انسان ها اجازه میدهند , سختی ها به

بعضی از انسان ها اجازه میدهند , سختی ها به

بعضی از انسان ها اجازه میدهند , سختی ها به
راحتی آن ها را شکست دهند. اما برخی نیز
شکست ناپذیرند. زیرا هیچ چیز تسلیم شدنی ای
برای آن ها وجود ندارد...

-

ایستادگی کن تا روشن بمانی , شمع های افتاده

خاموش میشوند.

مشاهده همه ی 7 نظر