لحظه  بروز رسانی 
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

ای دل غلام شاه جهان باش شاه باش پیوسته در

ای دل غلام شاه جهان باش شاه باش
پیوسته در حمایت لطف اله باش

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 8 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

https://soundcloud.com/farhadrahimi/9rmrjc4xcpzg صاحب دلان زصحبت من کی مست شوند من

https://soundcloud.com/farhadrahimi/9rmrjc4xcpzg
صاحب دلان زصحبت من کی مست شوند
من خودم شراب ریخت از جام هستیم

مشاهده همه ی 6 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

https://soundcloud.com/farhadrahimi/9rmrjc4xcpzg هر کی اهل دل یه سر بزند صاحب دلان

https://soundcloud.com/farhadrahimi/9rmrjc4xcpzg هر کی اهل دل یه سر بزند
صاحب دلان ز صحبت من مست کی شوند
من خود شراب ریخت از جام هستیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

اگر عشق باشد گناهی الهی سر پا گناهم الهی الهی  در

اگر عشق باشد گناهی الهی
سر پا گناهم الهی الهی
 در اتش کشیدن جان دلم را
سیاه دیدگان به نگاهی الهی
نشانه ده ره کعبه عاشقان را
به مجتون گم کرده راهی الهی
یک امشب به داد دل خستم رس
که غم اماده با سپاهی الهی
 صفای همه بچه های با صفای گروه

رخ گل
مشاهده همه ی 12 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

اگاه نی زرنجم اگاه نمیشود سیر از گرسنه ی سوار از

اگاه نی زرنجم اگاه نمیشود

سیر از گرسنه ی سوار از پیادی

ساقی می ده که ما دوردی کش میخانه ایم
با خرابات اشنا از خرد بیگانه ایم

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 3 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

عجب است اگر توانم که گذار کنم ز کوی ت که

عجب است اگر توانم که گذار کنم ز کوی ت که

عجب است اگر توانم که گذار کنم ز کوی ت
که محبان صادق ان ست که پاک باز بشد
از لطف بر بچه های که باز نشر زدند پست قبلی ممنون

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

چون براوردیم با عشقش دمی دم فرو بستیم هم دم سوختیم

چون براوردیم با عشقش دمی
دم فرو بستیم هم دم سوختیم
اتش عشقش چو ما درگرفت
هر دو عالم را به یک دم سوختیم

بـ ـزن بـ ـاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

این هم خدای اواز ایران مرد حنجره طلای استاد اکبر گلپایگانی

این هم خدای اواز ایران مرد حنجره طلای استاد اکبر گلپایگانی

این هم خدای اواز ایران مرد حنجره طلای استاد اکبر گلپایگانی عشق است

مشاهده همه ی 6 نظر