لحظه  بروز رسانی 
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

اگر عشق باشد گناهی الهی سر پا گناهم الهی الهی  در

اگر عشق باشد گناهی الهی
سر پا گناهم الهی الهی
 در اتش کشیدن جان دلم را
سیاه دیدگان به نگاهی الهی
نشانه ده ره کعبه عاشقان را
به مجتون گم کرده راهی الهی
یک امشب به داد دل خستم رس
که غم اماده با سپاهی الهی
 صفای همه بچه های با صفای گروه

رخ گل
مشاهده همه ی 12 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

نشانه خانه گرفتم ز یار گفتم به لطف دل شکسته عاشق

نشانه خانه گرفتم ز یار گفتم به لطف
دل شکسته عاشق همیشه خانه ی ماست

رخ گل
مشاهده همه ی 3 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

اگاه نی زرنجم اگاه نمیشود سیر از گرسنه ی سوار از

اگاه نی زرنجم اگاه نمیشود

سیر از گرسنه ی سوار از پیادی

ساقی می ده که ما دوردی کش میخانه ایم
با خرابات اشنا از خرد بیگانه ایم

مشاهده همه ی 2 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

عجب است اگر توانم که گذار کنم ز کوی ت که

عجب است اگر توانم که گذار کنم ز کوی ت که

عجب است اگر توانم که گذار کنم ز کوی ت
که محبان صادق ان ست که پاک باز بشد
از لطف بر بچه های که باز نشر زدند پست قبلی ممنون

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

این هم خدای اواز ایران مرد حنجره طلای استاد اکبر گلپایگانی

این هم خدای اواز ایران مرد حنجره طلای استاد اکبر گلپایگانی

این هم خدای اواز ایران مرد حنجره طلای استاد اکبر گلپایگانی عشق است

مشاهده همه ی 6 نظر
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

عشق تو سر نوشت من خاک درت بهشت من/مهر رخت سرشت

عشق تو سر نوشت من خاک درت بهشت من/مهر رخت سرشت من راحت جان رضای تو
شاه نشین چشم من تکیه گاه خیال توست/جای دعاست شاه من بی تو نباد جای تو
شور شراب سوز عشق ان نفسم رود ز سر/کین سر پر هوس شود خاک در سرای تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مرگ
آروم و عادیآروم و عادی
مرگ

من مست تو دیونه ما را که برد خانهصد با تو

من مست تو دیونه ما را که برد خانه
صد با تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه
ایا با این عشق نافرجم با این رفیقی بی وفای نا رفیق با این دلبران دل شکن این شعر فایدی هم دارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید