لحظه  بروز رسانی 
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

↭↭سَـــردَرد↭↭        یـــعنی⇜⇜ ↓↑†یـــه خــاطره†↓↑      ↯داره تـــو↯⇜⇜←↭↯مَـــَغزِت↯↭→✘✘خ

↭↭سَـــردَرد↭↭
        یـــعنی⇜⇜ 
↓↑†یـــه خــاطره†↓↑
      ↯داره تـــو↯⇜⇜
←↭↯مَـــَغزِت↯↭→
✘✘خـــونریزی✘✘
     ↑↓میـــکُٔـنه

مشاهده همه ی 3 نظر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

این روزهـــا بغـــــض دارمــ . گریــــه دارم آهــــــــــــــــــــ دارم !!! تــــــــــ

این روزهـــا

بغـــــض دارمــ ...

گریــــه دارم

آهــــــــــــــــــــ دارم !!!

تــــــــــــا دلت بخواهد ...


بازیگـــر خوبـــی شده ام

می خنـــدم

حتی خودم هم بـــاورم میشود

که من خوبم ...

خوبـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــه خـــــــــوب

مشاهده همه ی 1 نظر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

وقتى که میگى :دیگه واسه همیشه فراموشش می کنم .من که

وقتى که میگى :
دیگه واسه همیشه فراموشش می کنم ...
من که بهش احتیاجی ندارم ...
و تموم بد و بیراهای دنیارو نصیبش می کنی ...
دقیقا همون زمانیه که ...
بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده …

مشاهده همه ی 2 نظر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ﺧﺪﺍﯾﺎ. ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ؟؟؟؟؟؟؟؟ ﺑﺮﺍﯼﮔﻔﺘﻦ ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﺧﺪﺍﯾﺎ.......... ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ؟؟؟؟؟؟؟؟ ﺑﺮﺍﯼ
ﮔﻔﺘﻦ ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ !!!!!!! ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﻢ ، ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :
ﻣﮕﺮ ﺧﺪﺍﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻐﺾ ﮐﻨﯽ.......... ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻢ : ﺧﺪﺍﯾﺎ...؟ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ : ﺟﺎﻥ
ﺩﻟﻢ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﯽ ؟ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ..........
ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ............ ﺍﺯ ﮐﯽ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .......... ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ!!!!!!!
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺮﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﭼﯿﺴﺖ ،
ﮐﯿﺴﺖ!!!!!!!!!!! ﺑﯽ ﺣﺲ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ......... ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ
ﺟﻬﺎﻧﺖ.......... ﺩﻟﻢ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ، ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ

مشاهده همه ی 5 نظر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

ﮔﯿﺴﻮﺍﻧﺖ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻄﺮ ﮔﻨﺪﻡﺯﺍﺭ . ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !ﺑﺎ ﺗﻮ

ﮔﯿﺴﻮﺍﻧﺖ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﻋﻄﺮ ﮔﻨﺪﻡﺯﺍﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺩﻡ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !

ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭ ﺷﻮﯼ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ، ﺷﮑﻮﻩ ﻟﺤﻈﻪﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !

ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮔﺮﻩ، ﻧﻮﺭ ﻣﻼﯾﻢ، ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﮎ
ﺧﻨﺪﻩ ﺧﻨﺪﻩ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﺑﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !

ﺍﺑﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﻘﺮﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﻢ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﻢ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭِ ﻫﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﭽﺮﺧﺪ ﻣﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !

ﺧﺎﻧﻪﯼ ﺧﺸﺘﯽ، ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﻗﻞ ﻗﻞ ﻗﻠﯿﺎﻥ، ﮔﺮﺍﻣﺎﻓﻮﻥ، ﻗﻤﺮ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯽ ﺯﺩﻩ ﯾﺎﺭ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !

ﺍﺯ ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﺖ ﭼﺎﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ ...
بعد هم سیگار و هی سیگار و هی سیگار...فکرش را بکن!

ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻧﮓ، ﺭﻓﺘﻢ ﻭﺍﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺭﺍ، ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﺎﺭ ... ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﻦ !

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺧﺎﻧﻪ ... ــ ﻭَ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ
ﻗﺮﺹﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺵ ﺑﺮﺩﺍﺭ !
 ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻧﮑﻦ !

مشاهده همه ی 3 نظر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

آدم است دیگر. گاهی دلش تنگ میشودحتی برای اینکه نیمه شب یواشکی

آدم است دیگر.... 
گاهی دلش تنگ میشود
حتی برای اینکه نیمه شب یواشکی شماره ات را بگیرد و بشنود....

مشترک مورد نظر شما خاموش میباشد...!!!!

آدم است دیگر......... 
احمق است.........!!!!!!!
دلش تنگ میشود.... !!!

مشاهده همه ی 5 نظر
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙
خنگخنگ
˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ мон$ёй Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

تا حالا چندین بار این پست رو گذاشتم خیلی دوسش دارم

تا حالا چندین بار این پست رو گذاشتم خیلی دوسش دارم بخونید شاید شما هم خوشتون اومد
منِ بیــــچاره مـــدت هـــاست کــــسی را مخـــــاطبِ
شعـرهایم کــــرده ام
کـــه خــــــیلی وقت است غــــــایب اســـــت !

گاهی آنچنان مزخرف میشوم که برای دیگران
قابل درک نیستم !
حتی عزیزترین کسم را از خودم میرانم !

اما…
در دلم آن لحظه آرزو میکنم تا بگوید:
میدانم دست خودت نیست!
درکت میکنم…

یادت هست مادر؟
اسم قاشق را گذاشتی قطار، هواپیما، کشتی ؛
تا یک لقمه بیشتر بخورم یادت هست ؟
شدی خلبان ، ملوان ، لوکوموتیوران
میگفتی بخور تا بزرگ بشی
آقا شیره بشی . . . خانوم طلا بشی

و من عادت کردم که هر چیزی را بدون اینکه دوست داشته
باشم قورت بدهم 
حتی
بغض های نترکیده ام

مشاهده همه ی 2 نظر