قاطیقاطی
@msnco

سه نفر هرگز متنفر نباش : فرورديني ها، مهري ها، اسفندي

سه نفر هرگز متنفر نباش : فرورديني ها، مهري ها، اسفندي ها چـون بهتـرين هستند. سه نفر را هرگز نرنجون : ارديبهشتي ها، تيري ها، دي اي ها چـون صادق هستند. سه نفر رو هيچوقت نذار از زندگيت بيرون برن : شهريوري‌ ها، آذري‌ ها، آباني ها چـون به درد دلت گوش مي دهند. سه نفر رو هرگز از دست نده : مرداد ي ها، خرداد ي ها، بهمني ها چـوندوست ِ واقعي هستند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@msnco

آنْچِـــه نــآمَـــش زِنْـــدِگـــــی اَسْتْــــــ مَــــرآ کُشْتــْـــ . مــــآنْــــدِ

آنْچِـــه نــآمَـــش زِنْـــدِگـــــی اَسْتْــــــ

مَــــرآ کُشْتــْـــ ...

مــــآنْــــدِه اَمْ ...

آنْچِـــــه نــــآمَـــش مَــــرگْـــــ اَسْتْـــــ

بـــآ مَــــنْ چِــــه خـــــوآهـَــــدْ کَـــرْدْ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قاطیقاطی
@msnco

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند. میکروبلاگ پارســـه:

مشاهده همه ی 3 نظر