افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
              مدیران عزیز و کاربران دوست داشتنی لایک و بازنشر پستها احترام به خودتون و گروهمونه پس بیاین تو این جمع صمیمی که تشکیل دادیم به هم احترام بزاریم و هدف اصلی تشکیل گروه هم زنده نگه داشتن اسطوره های ابدی ورزش ایران زمین است ممنون ازهمگی
بروز رسانی 
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

‏چقـَ۪ٜ۪ٜؔٛٚؔـدر جـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔـای تـَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔو
‏اینجا کنـَ۪ٜ۪ؔٛٚؔارِ من

‏توی نـَ۪ٜ۪ٜؔٛٚؔگاه من

‏خالـَ۪ؔٛٚؔی است

﹋﹌﹋﹌﹋﹌﹋﹌﹋﹌﹋
💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

ᴹʸ ᵐᵒᵒᵈ ʷᶤˡˡ ᵇᵉ ᶜʰᵃᶰᵍᵉᵈ ᵒᶰˡʸ ʷᶤᵗʰ ᵗʰᵉ ᶳᵐᶤˡᵉ ᵒᶠ ʷʰᵒᵐ ᴵ ˡᵒᵛᵉ

‏حـال مـن فقط بـا ‏خنـده یِ اونی کـه دوسـش دارمـ خـوب میشـه☺️🙈

💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

Sᴀᴅɴᴇss ᴡɪʟʟ ᴘᴀss ᴛᴏᴏ As sʜᴏʀᴛ ᴀs ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ ʜᴀᴘɪɴᴇss ʜᴀs ᴘᴀssᴇᴅ

بـه كوتاهی آن لحظـه شـادی كـه گذشت غصـه هـم ميگـذرد☺️🌱


💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

‏هممون یه لحظه هایی داشتیم که حسرت تکرارش تا ابد به دلمون میمونه..💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

خوشحالیت به طرز تفکرت بستگی داره،
نه به چیزایی که داری.


💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

+چرا انقدر اذیتم میکنی؟
_منکه کاری باهات ندارم
+همینش اذيتم ميكنه...😔
💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

هر چقدرم
از یه لباس خوشت بیاد
وقتی ببینی تنِ همه هست خَز میشه برات
بعد تو حالا فکر کن همون لباس یه آدم باشه..!

💚

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

خدا یـــــــــــــــــــــــا ...
دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،
مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،
طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،
فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــن ...!!

💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SaSɦa→Sarab
SaSɦa→Sarab

خوشبختی اون چیزی نیست که آدم از بیرون ببینه
خوشبختی تو دل آدمه
دل اگه خوش باشه آدم خوشبخته!
💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید