لحظه  بروز رسانی 
sima
مهربونمهربون
sima

گاهی دلــت نــمیخواهــد دیــروز را به یاد بــیاوری انگــیزه

گاهی دلــت نــمیخواهــد
دیــروز را به یاد بــیاوری
انگــیزه ای بــرای فــردا هـم نــداری . . .!!!
و حال هــم که
گاهی فــقــط دلــت میخواهــد
زانوهایــت را تــنگ در آغوش بــگیری
وگوشــه ای از گوشــه تــرین گوشه ای که می شــناسی
بـنـشینی و فـقـط نــگاه کـنی . . .!!!
گاهی دلگــیری
شایــد از خودت ....!!!

مشاهده همه ی 7 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

خــــــــــــــــدایا دیـــــــــــــــــدی .؟!!کلی بـــــــــاران فرستادی ، تا این لکه

خــــــــــــــــدایا دیـــــــــــــــــدی ...؟!!

کلی بـــــــــاران فرستادی ،

تا این لکه ها را از دلــــــــــــــم بشویی ... !!!

من که گـــــــــــــفته بودم لـــــــــــــــــکه نیست ... !!!

زخـــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــت ...

http://axgig.com/images/08626272710086503003.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

♥ בلـگیــرم ♥ از בنــیا و روزگـــارشاز بـے ڪـسـے ها


214.jpg
בلـگیــرم
از בنــیا و روزگـــارش
از بـے ڪـسـے ها و سڪـوتـــــــ ها!
ایـــטּ مــنم ڪــﮧ اینگونـــﮧ خستـــﮧ ام
منـے ڪــﮧ همیشـــﮧ خــوبــــ بوבم و خنـבاטּ
منـے ڪــﮧ خنـבه هایــم مثالـے بـوב بـــﮧ مـثـال ضربــــ المثــل!
نمـےتوانـے بفهمـے و البتـــﮧ عجیبـــــــ هــم نیـستــــ بـرآیـــم!
چوטּ “تــــــو”، “مـטּ” نیـستـے!

پـــس لطفـا قضـــاوتــم نڪــטּ…

مشاهده همه ی 27 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟ دام بگذاری اسیرم‌،


دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟

تا ابد دور تو می‌گردم‌، بسوزان عشق کن‌
ای که شاعر سوختی‌، پروانه می‌خواهی چه کار؟

مشاهده همه ی 7 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

 می روی و در بیراهه ی خيانت گم میشوی می روی

40.jpg 

می روی و در بیراهه ی خيانت گم میشوی
می روی و هر قدمت آفتی است و هر نگاهم شکایتیست
هراس بر وجودم چنگ می زند
مرغ شوم بر ویرانه ها می خواند
سیاهی جان می گیرد
و سایه چرکین خيانت تمامی سطح آبی قلبم را می پوشاند
باتلاق رذالتها تو را می بلعد و تو نیز تمامی روشنی ها را
ومن تنهاتر از هر غروب دیگری دست بر تن خاک می کشم و بنگر بر زبانه های آتش درونم که به کبریت تو جان گرفت و جانم سوزاند. .

مشاهده همه ی 3 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

ﻫـــﻤــﯿــﺸــﻪ ﻧــــﻪ ﻭﻟــــﯽ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺎﻥ ﺑـــﻮﺩﻥ ﻭ ﺧـــﻮﺍﺳــﺘـﻦ ﻓــﺎﺻـﻠــﻪ ﻣـــﯽ

pci3iqg643iubvug7yt.jpg

ﻫـــﻤــﯿــﺸــﻪ ﻧــــﻪ

ﻭﻟــــﯽ ﮔـــﺎﻫـــﯽ

ﻣــﯿــﺎﻥ ﺑـــﻮﺩﻥ ﻭ ﺧـــﻮﺍﺳــﺘـﻦ

ﻓــﺎﺻـﻠــﻪ ﻣـــﯽ ﺍُﻓــﺘــﺪ

ﻭﻗـﺘــﻬــﺎﯾـــﯽ ﻫـــﺴــﺖ ﮐـــﻪ

ﮐــﺴــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﺎ ﺗــﻤــﺎﻡ ﻭﺟـــﻮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــﯽ

ﻭﻟــــــﯽ ﻧــﺒـــــﺎﯾــــﺩ ﮐــﻨـــﺎﺭﺵ

ﺑــــﺎﺷـــﯽ ...

مشاهده همه ی 4 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت, از این

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت,

از این همیشه ها که ندارند باورم ,

حال مرا نپرس که هنجارها مرا

مجبور می کنند بگویم که بهترم...

مشاهده همه ی 4 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

آه . زمستان چقدر زیباست. میپسندم زمستان را که معافم می

j347_bppjmbr2qmtfiesx28.jpgآه ...

زمستان چقدر زیباست....

میپسندم زمستان را که معافم می کند؛

از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچد

و اشکی که در نگاهم میچرخد،

وبه همه می گوییم سرما خوره ام...

مشاهده همه ی 2 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

آن شب که شد زندگی ما آغاز ،  

4f473143b16cdfd017bceab3b4adc10e_500.jpg


آن شب که شد زندگی ما آغاز ،

 

 آغاز شد افسانه این سوز و گداز

 

 دادند به ما دلی گفتند بسوز ،

 

            دیدند که سوختیم گفتند بساز

مشاهده همه ی 2 نظر
sima
مهربونمهربون
sima

  در زندگیت به کسی اعتــــماد کن ،

etemad.jpg 


در زندگیت به کسی اعتــــماد کن ،

که به او ایمــــان داری  نه احســاس . .

مشاهده همه ی 1 نظر