لحظه  بروز رسانی 
mozhgan
آروم و عادیآروم و عادی
mozhgan

آخرش دردٍ دلت ، در به درت خواهد کرد ! مهره

آخرش دردٍ دلت ،
در به درت خواهد کرد !
مهره ی مار کسی ،
کور وکرت خواهد کرد!
عشق ،
یک شیشه انگور کنار
افتادست !
که اگر کهنه شود ،
مست ترت خواهد کرد !
از همان دست که دادی ،
به تو بر خواهد گشت !
جگر خون شده ام،
خونٍ جگرت خواهد کرد

مشاهده همه ی 2 نظر
mozhgan
آروم و عادیآروم و عادی
mozhgan

سخت ترین کار دنیا : آزاد کردن اسیرانی است که "زنجیرهای

سخت ترین کار دنیا :

آزاد کردن اسیرانی است که
"زنجیرهای خود را می پرستند"...


"در جامعه ای که خرد حاکم نیست" "خردمندی،
دقیقا معادل دردمندی است..."
کتاب خواندن، بهترین تجویز
برای رهایی از بیماری اجتماع ست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید