افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar
1526363_615756371811169_604411162_n.jpg

شاعر میگه:
الهی من تب کنم شاید پرستارم تو باشی{-36-}
فک کنم در این وصف گفتن{-54-}{-32-}{-44-}{-7-}{-1-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar
image-fbfe1e881831cda9c6bf077cf2522dcc5e1aaf71ea655e4da7e9b5c5827886f4-V.jpg

کســــی چهـ  میـــــداند کهـ

امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ

از دیدن کســــی کهـ

تنهــــــا لباسشـ  شبیهـ  تــــــــو بود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar
1417109563897.jpg

همیشه در حالی که...
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

یه عالمه اشک توی چشماته!

یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...

باید بگی : خب دیگه... واسه همیشه خدافظ ...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar
1411335715519.jpg

دلـم آرامـش ميخـواهـد ...


               در بـﻰ دلهـره تـريـن آغـــوش دنيـــا ...

مشاهده همه ی 1 نظر
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar
574b8682fe6163c2641a383e851d35f21ba62d5f78112e6a8347f43a75c6b106.jpg

وقتی درآغوشم بودچشمانش را بست نمیدانم از

احساس زیاد بود یا خودش رادرآغوش دیگری

تصورمیکرد...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﭙﯽ ﻧﮑﻨﯽ !!
⊙ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺲ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ
ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ
ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﯾﻨﻢ ﮐﺎﺭﯼ
ﺩﺍﺷﺖ؟؟
ﭘﺪﺭﻡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺷﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﺎ
ﺑﺎﺯﺵ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﺸﮑﻨﻪ؟
ﺑﺪﺟﻮﺭﯼ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻤﻮ ﮔﺮﻓﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺑﺎﻫﺎ
................ ﻭﺍﻣﺎ ..................
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﺷﻮﻥ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯿﮕﻦ :ﺟﺎﻧﻢ !
ﻭ ﻫﺮﻭﻗﺖ ﺻﺪﺍﻣﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ،ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﭼﯿﻪ؟ﻩﺍ ... ؟
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺗﺎ 10 ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﻮﻧﺎ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ 10 ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﺭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﺮﯼ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ
ﻭﯾﻠﭽﺮﺷﻮﻥ
ﺭﻭ ﻫﻞ ﺑﺪﻧﺪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﺬﺍ ﺳﺮﺳﻔﺮﻩ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺩ
،ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻏﺬﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﻮﺩﺷﻪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ .
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﮑﻤﺸﻮ ﻟﮕﺪ ﻣﯽ ﺯﺩﻡ
ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺷﻮﻕ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ !
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺵ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻩ !!!!!
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺶ ﺭﻭ ﺭﻓﻊ

مشاهده همه ی 1 نظر
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

به وبلاگم سر بزنیدو نظر بدین لطفا
niloojoni
یه بلوگفا دات کام اضافه کنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Niloufar
خوشحالخوشحال
Niloufar

به وبلاگم سر بزنیدو نظر بدین لطفا
niloojoni
یه بلوگفا دات کام اضافه کنین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید