افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
bahar
شادشاد
bahar

گاهی باید بی رحم بود …
نه با دوست …
نه با دشمن …
بلکه با خودت …
و چه ” بزرگت میکند ” آن سیلی که خودت میزنی به صورتت …

مشاهده همه ی 2 نظر
bahar
شادشاد
bahar

sharivari-www.chatha.ir10.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
bahar
شادشاد
bahar

1428795571014399.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
bahar
شادشاد
bahar

دعای قشنگ امروز\' برای همدیگه ..........

مشاهده همه ی 1 نظر
bahar
شادشاد
bahar

8537.gifیهِ دُختَرآیے هَستَـن خِیـلے مَغرؤرَن 8537.gif

白雪姫★ のデコメ絵文字بهِ کَسے رؤ نِمیـدَن 白雪姫★ のデコメ絵文字

زؤد عَصَبْے میشَن

تآ یهِ چیزئ میگے تُند تُند جَؤآبِتؤ میدَن

لَجْبآزَن

記号 のデコメ絵文字اینآ هَمؤنآییَن کهِ بآ آهَنگ غَمگین گِریهِ میکُنَن 記号 のデコメ絵文字

یهِ دُختَرآیے هَستَن ؤقتے بآ عِشقِشؤن دَعوآشؤن میشهِ

میگَن مُهِم نیسْ ؤلے أز دَرؤن آتیش میگیرَن

یهِ ؤَقتآیے میگَن خؤآبَم میآد ؤلے تآ صُب

آهَنگ گؤش میدَن و أَشکْ میریزَن

17493.GIFاینآ هَمؤنآییَن کهِ یهِ رؤزئ یَؤاشَکے عآشِقْ شُدَنُ بهِ کَسے نَگُفـتَنْ17493.GIF

شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقهاینآرؤ أذیَت نکُنین شکلک های ساده,شکلک های بامزه,شکلک های پراستفاده,شکلک های مورد علاقه

8537.gifاینآ غُصهِ هآئ یؤاشَکے زیآد دآرَن8537.gif

32315_449562715135487_454852585_n.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
bahar
شادشاد
bahar

ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ
ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ , ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید