لحظه  بروز رسانی 
rayehe
rayehe
500x564_1532599341582202.jpg

مطمئن باش ⚫ ️
وقتی برای کسی عزیز شدی⚪ ️
اوهمیشه راهی برای وقت گذاشتن⚫ ️
برایت خواهدیافت نه بهانه ای برای⚪ ️
فرار و نه دروغی برای توجیه⚫ ️

نظرات برای این پست غیر فعال است
همیـ❤ـNεdαـشگیــــ •♬•♫•.
مو قشنگمو قشنگ
همیـ❤ـNεdαـشگیــــ •♬•♫•.

وقتی که دیگر دلواپس آن نباشیم در چشم محبوبمان چگونه دیده شویم،
معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم !
‏‎میلان کوندرا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید