بروز رسانی 
iman
آروم و عادیآروم و عادی
iman

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالدبا کسی‌ باش

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد

با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد . . .

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
iman
آروم و عادیآروم و عادی
iman

مرا هیچ چیز عذاب نمی دهد، جز اینکه همیشه دانسته خطا

مرا هیچ چیز عذاب نمی دهد، جز اینکه همیشه دانسته خطا کردم

ندانسته آلوده شدم، نشناخته وابسته شدم، و نخواسته رانده شدم


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mojtaba
خوشحالخوشحال
mojtaba
پست شماره 51694916 از mojtaba


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش که خواهان تو باشد


خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ آغاز کسی باش که پایان تو باشد
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ خواهان کسی باش که خواهان تو باشد


خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد؟ آغاز کسی باش که پایان تو باشد
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت در تهاجم

من تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت در تهاجم با زمان اتش زدم کشتم من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

اگر مي داني در اين جهان كسي هست <BR>كه با ديدنش

اگر مي داني در اين جهان كسي هست
كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير مي كند
وصداي قلبت آبرويت را به تاراج ميبرد ،
مهم نيست كه او مال تو باشد ،
مهم اين است كه فقط باشد :
زندگي كند ، نفس بكشد
و لذّت ببرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید